Tilretning af brug af foranstillede 0'er i ydernumre

Started by Claus Hemberg Jørgensen, 2024-04-29 14:30:57

Previous topic - Next topic

Claus Hemberg Jørgensen

FMK har gennem tiden accepteret kald hvor organisations id'er for ydere (ydernumre) i modifikatorer både kunne være med og uden foranstillede 0'er, men har generelt returneret modifikatoroplysninger i svar uden foranstillede 0'er. Da der generelt arbejdes på at ydernumre i NSP stamdata altid skal være 6-cifrede i såvel test- som produktionsmiljø, vil det være hensigtsmæssigt, at FMKs anvendelse af ydernumre bliver mere ensartet. Vi planlægger derfor, at flg. valideringsregler skal gælde ved brug af ydernumre:


  • I kald til FMK accepteres ydernumre både med og uden foranstillede 0'er.
  • Svar fra FMK ændres til altid at anvende 6-cifrede ydernumre, også selvom de tidligere er blevet oprettet fx med et 5 cifret ydernummer.

Første punkt vil ikke opleves som en ændring, hvorimod ydernumre svar som nævnt nu altid vil bestå af 6 cifre, i modsætning til tidl. hvor de var 5 cifre uden foranstillede 0'er. Skulle denne ændring give anledning til problemer for nogle FMK klient systemer, vil vi meget gerne høre om det snarest muligt, dog senest den 27. maj 2024, så vi om muligt kan finde en løsning på evt. udfordringer. I modsat fald vil vi efter denne dato fortsætte udrulningen af denne ændring i alle miljøer.

Mvh FMK Teamet

Paul D. Samsig

Gælder der også for DDV, eller er det eksklusivt for FMK?

Hvad med ydernummer i WhitelistingHeader, skal den være med eller uden foranstillede nuller?

Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S

Claus Hemberg Jørgensen

Quote from: Paul D. Samsig on 2024-05-03 14:55:23Gælder der også for DDV, eller er det eksklusivt for FMK?

Hvad med ydernummer i WhitelistingHeader, skal den være med eller uden foranstillede nuller?De nævnte ændringer er kun gældende for FMK - der ændres ikke noget for DDV's vedkommende.

Ydernummer i whitelistingheader burde blive accepteret både med og uden foranstillet 0.