Høring vedr. ændring af dosis-til-tekst typescript/javascript interface

Started by Claus Hemberg Jørgensen, 2024-03-19 11:48:17

Previous topic - Next topic

Claus Hemberg Jørgensen

FMK har gennem tiden stillet forskellige versioner af dosis-til-tekst komponenten til rådighed for eventuelt interesserede klientsystemer. Komponenten kan kort fortalt generere hhv. en kort og en lang doseringstekst givet en struktureret dosering. Oprindeligt var komponenten skrevet i java men er sidenhen flyttet over til typescript/javascript af hensyn til web-klienters anvendelse. I samme forbindelse er der lavet en java-wrapper  (fmk-dosistiltekst-wrapper-nashorn) der indkapsler brugen af denne javascript komponent. Det udstillede typescript interface har hidtil ikke været særligt rigt, da det af hensyn til kald fra java primært bestod af metoder med en streng-parameter der indeholdt en json-repræsentation af doseringen. Da afvikling af javascript i JVM er blevet deprecated i nyere JVM versioner har vi i stedet besluttet at udstille en webservice version af komponenten.

Vi vil i den forbindelse gerne forbedre dosis-til-tekst interfacet så der anvendes "rigtige"/dokumenterede typer i interfacet, som bliver dokumenteret vha en OpenAPI specifikation. Denne refaktorering har krævet en mindre interface ændring. Ændringen bliver indkapslet i java-wrapper library'et  (fmk-dosistiltekst-wrapper-nashorn), men hvis der er systemer der selv henter fmk-dosis-til-tekst-ts direkte fra npmjs.org vil det kræve ændringer.

Det er uklart for os, hvor mange der anvender fmk-dosis-til-tekst-ts og wrapperen direkte og vi vil derfor gerne indenfor 14 dage have en tilkendegivelse om:
1) I bruger fmk-dosis-til-tekst-ts og/eller fmk-dosistiltekst-wrapper-nashorn ?
2) Hvis I gør, vil en navneændring af typen LocalTime  til LocalTimeWrapper så kræve større justeringer i.f.t. at bygge jeres system eller blot mindre ændringer?

Man skal ikke svare, hvis man ikke anvender nogle af de nævnte komponenter.

Mvh FMK Teamet

tboe0031

Hej

Sundhedsplatformen (Region Hovedstaden og Region Sjælland) bruger ikke fmk-dosis-til-tekst-ts og/eller fmk-dosistiltekst-wrapper-nashorn

Paul D. Samsig

Når I siger 'direkte' så mener ikke via FMKDosisTilTekstWrapper NuGet, som jeg mener benytter fmk-dosis-til-tekst-ts, for den benytter vi.
Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S

Claus Hemberg Jørgensen

Quote from: Paul D. Samsig on 2024-03-21 07:56:48
Når I siger 'direkte' så mener ikke via FMKDosisTilTekstWrapper NuGet, som jeg mener benytter fmk-dosis-til-tekst-ts, for den benytter vi.

Formuleringen var nok ikke helt skarp. Om I anvender komponenten "indlejret" er nok et bedre ordvalg, og det kan jeg så konstatere at I gør. Tak.