Ændringer til rolle-rettighedsmodellen i FMK

Started by Ulrik Skyt, 2012-01-11 11:26:02

Previous topic - Next topic

Ulrik Skyt


I vedhæftede dokument beskrives nogle planlagte ændringer til FMK, som bl.a. skal tilgodese et behov for at såkaldte behandlersygeplejersker kan regulere dosering af patienters medicin i henhold til instruktioner fra den instruksansvarlige læge.

Ændringerne beskriver under følgende overskrifter:


  • Udvidede beføjelser til lægens medhjælp og tandlægens medhjælp
  • Mere fleksibel rolle-rettighedsmodel
  • Strengere validering

Evt. kommentarer modtages gerne meget hurtigt, da implementering af ændringerne igangsættes umiddelbart, og planlægges idriftsat 1. marts.

Tom Arleth - CompuGroupMedical

Den allersidste linje i dokumentet giver anledning til at håbe at man vil kunne forespørge FMK om hvilke rettigheder man har. Er det fremtidsmusik eller kommer det til at være en del af rettelserne den 1. Marts? I givet fald skal der vel en opdateret snitflade til?
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Ulrik Skyt

Med snitflade version 1.2.6 er der planlagt en (eller måske flere) services til at spørge på rettigheder.

Paul D. Samsig

Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S

Ulrik Skyt

Mit første svar var vist lidt for kortfattet.

Det betyder, at der sandsynligvis kommer en eller flere services til at forespørge på hvilke rettigheder brugeren har.
Således vil systemerne kunne enable/disable funktionalitet for brugeren på basis af, om de afledte kald til FMK vil kunne gå igennem.
Vi arbejder i øjeblikket med at fastlægge form og funktion af disse services, så vi kan ikke sige så meget endnu om hvordan de helt præcis vil blive.

Men der er ikke nye services med i det, som offentliggøres den 1. marts.
Det er ikke fastsat hvornår snitflade version 1.2.6 releases, og dens eksakte indhold ligger heller ikke fast endnu.

Ulrik Skyt

Paul: Jeg forstår ikke hvad du antyder. Hvad er det man ellers kunne ønske sig?

Paul D. Samsig

At det ville være meget ønskelig at man kunne oprette/vedligeholde assistenter. Der er da et lille skridt i den rigtige retning at man kan forspørge om en given bruger har de rettigheder man forventer, frem for at ende med at lave kald som bliver afvist med en kryptisk meddelelse.

Det er dog med glæde at der bliver blødt op for hvem der har skrive rettigheder, og det kan vel næppe gå for stærkt for at få det i drift, også selvom det måske betyder at vi skal op 1.2.4 eller direkte til 1.2.6.
Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S

Ulrik Skyt

Ok, nu forstår jeg. Jeg vil sørge for at dit forslag om yderligere services til at vedligeholde bemyndigelser tages op til diskussion/prioritering.

De nye rettigheder vil slå igennem i alle snitflade-versioner. Det forudsætter blot at rollen specificeres korrekt - i modsat fald vil kaldet blive afvist (når den fulde validering sættes i funktion).

Jan Buchholdt

Quote from: Paul D. Samsig on 2012-01-11 11:56:22
At det ville være meget ønskelig at man kunne oprette/vedligeholde assistenter.


Hej Poul

Vi har haft dit forslag om at lave en service til at oprette/vedligeholde assistenter. NSI ønsker ikke at invester i en sådan funktionalitet på FMK, da de forventer at flytte hele rollebegrebet ud af FMK og istedet etabler en national løsning som alle sundhedssystemer vil anvende. Denne løsning vil sandsynligvis indeholde en service til at oprette/vedligeholde assistenter.

Thomas Borup

De annoncerede ændringer til rolle-rettighedsmodellen er nu tilgængelig på fællestest miljøet.