Ingen receptstatus ved kald til GetPrescriptionMedication

Started by pok, 2013-07-09 10:27:40

Previous topic - Next topic

pok

Når man kalder FMK web servicen GetPrescriptionMedication, kan man ikke se, om recepten er løs, eller om den er tilknyttet en ordination. Vil der blive mulighed for det i en senere udgave af FMK?

Jan Buchholdt

Nej det forventer vi ikke at gøre. Du har vel allerede den information fra sidste HentMedicinkort, hvor du fik den PrescriptionMedicationIdentifier du ønsker at hente, så jeg forstår ikke helt hvorfor du gerne vil have den information igen?

pok

Man kunne vel forestille sig et scenarie, hvor man fra en liste af recepter opdaterer en recept (f.eks. annullerer den) og så efterfølgende ønsker en opdateret visning af den. Hvis recepten i mellemtiden er ændret fra at være tilknyttet en ordination til at være løs, kunne det være nyttigt at få den information med, uden at skulle hente hele medicinkortet igen.