Author Topic: Administration af whitelisting for DDV på Test1  (Read 1906 times)

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
Administration af whitelisting for DDV på Test1
« on: 2019-01-17 16:13:54 »
Der er indført en række forbedringer og opstramninger i forhold til whitelisting af systemer på DDV. Ændringerne er i første omgang slået til på Test1, og kan for enkelte anvendersystemer medføre at requests bliver afvist på grund af manglende systemautorisation.

Problemerne vil som hovedregel kunne løses ved at logge på FMK Online på Test1 med en bruger der har administrative rettigheder, og verificere anvendersystemets whitelistings ("Administration" knappen). Det er som noget nyt nemlig blevet muligt også at tilføje DDV systemer her. Hvis denne indsats mod forventning ikke løser problemerne bør der oprettes en supportsag på nspop.dk.

Opstramningerne at whitelisting reglerne vil blive aktiveret på Test2 primo februar, og det er samme opskrift her hvis der skulle opstå problemer.

I forhold til produktion vil der de kommende uger være en dialog med leverandørerne, så vi sikrer at ingen lukkes ude når ændringerne træder i kraft.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg