Author Topic: Ændring af Audience på DDV IDWS snitfladen  (Read 2296 times)

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 50
    • View Profile
Ændring af Audience på DDV IDWS snitfladen
« on: 2019-01-30 15:39:48 »
I forbindelse med anvendelse af DDV IDWS snitfladen har det været sådan at anvendersystemer skulle specificere https://fmk som Audience i AudienceRestriction delen i IDWS headeren, som vist i eksemplet her:

    ...
    <saml2:Conditions NotBefore="2014-09-21T19:57:15.309Z" NotOnOrAfter="2014-09-22T03:57:15.309Z">
        <saml2:AudienceRestriction>
            <saml2:Audience>https://fmk</saml2:Audience>
        </saml2:AudienceRestriction>
    </saml2:Conditions>
    ...

Det er besluttet at kald til DDV fremover skal ske med audience https://ddv. Anvendersystemer bør derfor sikre sig følgende:
  • Anvendersystemer der benytter STS til billetomveksling og udstedelse af IDWS security tokens skal whitelistes til anvendelse af https://ddv som Audience. Proceduren er at man opretter en supporthenvendelse via formularen på nspop.dk (https://www.nspop.dk/display/resources/Supporthenvendelse). Vælg forretningsservice STS.
  • Nødvendige kodemæssige ændringer, så kald sker med https://ddv som Audience.
Valideringen aktiveres i første omgang på Test1, hvilket vil ske i løbet af denne uge. Dermed bliver det muligt at teste eventuelle rettelser op imod Test1.

Information om aktivering på Test2 og i Prod meldes ud på et senere tidspunkt.