Ændrede rolle-rettigheder pr. 1. marts 2012

Started by Ellen Simonsen, 2012-02-22 14:18:48

Previous topic - Next topic

Ellen Simonsen

Kære alle

Pr. 1. marts 2012 ændrer rettighederne sig på FMK for lægens og tandlægens medhjælp. Når lægen eller tandlægen har oprettet og registreret en navngiven person som medhjælp, vil vedkommende efter 1. marts 2012, have adgang til alle funktioner i FMK med undtagelse af muligheden for at udstede recepter.
Benyttelse af medhjælp følger "Vejledningen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)" Vejl. Nr. 115 af 11/12/2009 fra Sundhedsstyrelsen.

Se vedhæftede dokumenter for uddybende baggrund og teknisk beskrivelse af medhjælpsfunktionaliteten.

På vegne af NSI

Ellen Simonsen