"Minihøring" omkring FMK 1.4 snitflade-oprydning

Started by Tom Kückelhahn Nilson, 2012-03-09 09:45:41

Previous topic - Next topic

Tom Kückelhahn Nilson

"Minihøring" omkring FMK 1.4 snitflade-oprydning

Vedhæftede dokument indeholder en beskrivelse af et muligt indhold af en kommende 1.4 snitflade.

Kommentarer, forslag til yderligere forbedringer m.v. modtages gerne i dette forum eller via mail. For at vi kan nå at få eventuelle ønsker og forslag med, vil vi gerne have tilbagemeldinger senest fredag den 23. marts.

Mvh Tom