News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Thomas Borup

#1
Det er nu 10 min siden vi har set fejlbeskeden "Certificate Revocation Authority not up to date". Jeg formoder at NSP gruppen nu har løst problemet med STS'en.
#2
Der er fundet en løsning på problemet. Denne er ved at blive udført på de enkelte miljøer.
#3
Problemet er at test STS'erne ikke er i stand til at signere idkort. Dette skyldes et issue overfor testmiljøet hos Nets.
#4
Vi ser i øjeblikket fejl beskeder på test miljøerne. Vi er ved at undersøge hvad der er skyld i dette.
Mere info følger.
#5
Så er sikkerbrowseropstart synkroniseret og igen fungerende.
Opgaven er færdig.
#6
Som udmeldt på releaseplan siden vil vi mandag, den 14/1 opdatere Receptmodul til version 1.28.8.

Releaseplanen viser listen af ændringerne i denne version
https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh
FMK-Teamet
#7
1) Prodtest synkroniseret
2) Sikkerbrowseropstart venter stadig
#8
Så er miljøerne opdaterede. Status er:
1) Prodtest venter på synkronisering af certifikater hos 3. part
2) Sikkerbrowseropstart for alle miljøer virker ikke og venter ligeledes på opgave hos 3.part

Sagen opdateres når der er nyt.
#9
I dag fredag d. 4/1 vil login til FMK-online være utilgængelig for en periode.
Sagen her opdateres når login er klar igen.

Mvh
FMK teamet.
#10
I dag den 2/1 opdateres FMK til version 1.4.6.17.j uden nedetid. Opdateringen indeholder:
FMK-4813       Magistrel source indføres i FMK

se også - https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh
FMK Teamet
#11
Testen af nyt print er desværre udsat til næste år. Mere info følger.
#12
Test2 er nu opdateret til samme version af FMK som Test1 - version er omtalt her http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1442.0

Mvh
FMK teamet
#13
På Test2 er det nye print layout aktiveret. På alle andre miljøer er print layout uændret. Således er det nu muligt at sammenligne nyt og gammel print layout på testdata. Data på testpatienter kan evt. kopieres mellem miljøerne med dump/restore i forbindelse med en ønsket sammenligning.
Sundhedsdatastyrelsen vender tilbage mht. forløb på design af de endelige print.

Mvh
Sundhedsdatastyrelsen
#14
Ny version af FMK (1.4.6.18) deployes i dag på test1.

Indholdet er:
Key   Fmk Type   Summary
FMK-4803   Intern   CreateAndEffectuate fejler på recepter Til Brug I Praksis
FMK-4799   Intern   Sæt kun InternalPersonIds.InUse hvis ikke allerede sat
FMK-4798   Intern   Opret intern person id fejler for nyfødte, hvis første kald for cpr-nummeret giver valideringsfejl
FMK-4795   Data justering   Indication i ReplacePrescription bliver ikke respekteret i ReplacePrescriptionRequest kaldet
FMK-4793   Data justering   LMO ikke pauseret, men DD kort tror den er pauseret
FMK-4792   Data justering   CertTest-56 fejler med korrekt input
FMK-4791   FMK-online   Hvis man fremsøger et ugyldigt CPR, og derefter fremsøger et andet cpr med 1 tegns forskel så virker søg knappen ikke
FMK-4787   Data justering   Dosis-til-tekst supplerende tekst skal kun forekomme 1 gang
FMK-4781   Data justering   Opret recept ud fra bestilling med SOR id som OrderedBy fejler
FMK-4776   Data justering   Pausering uden fra-dato men med til-dato skrives med fra-dato men uden til-dato
FMK-4774   Snitflade   SOR ud af PEM og Kommune ind i 1.4.6
FMK-4772   Intern   Fejl i DumpRestore: plannedDispensing subdrug slettes ikke normalt.
FMK-4769   Data justering   Drug mangler efter CreateAndEffectuate af DD recept
FMK-4767   Intern   Brug af KRS's SorOrganisation tabel
FMK-4765   Snitflade   Mulighed for at vælge nyt/gammelt print i kald
FMK-4763   Intern   E3: Implementering af slettejob
FMK-4762   Validering   E2 Hent dosisdispenseringskort skal fejle på datoer ældre end 2 år
FMK-4759   Intern   Slettejob sletter ikke Drugs tilknyttet til Effectuations
FMK-4755   Validering   E3 DrugsNotInCatalog skal kun give warnings ved startEffectuationOfDDPeriod
FMK-4753   Intern   Sommer/vintertidsfejl i DosageTypeCalculator
FMK-4751   Data justering   DD PDF anvender forkert dato i Receptudløb kolonnen
FMK-4750   Data justering   Fejlagtige warnings ved ignorePeriods på Beregnet DD-kort
FMK-4745   Data justering   Fjern kobling mellem receptens gyldighed og dosesdisperingsdatoer
FMK-4744   Validering   Strukturerede-doseringer med <DosageEndingUndetermined> må ikke benyttes når LMO har fastsat behandling-slut
FMK-4742   Data justering   DD pdf print Pakkegruppe ønskes erstattet af Deadline
FMK-4741   Data justering   Recept med 999 genudleveringer kan ikke vises i 1.4.6
FMK-4735   Intern   Reset i dumprestore fejler
FMK-4728   Data justering   DD PDF: Manglende skillelinje hvis både ordination 1 og 2 er uden tidsangivelse
FMK-4726   Snitflade   E4: Ordinationsændringer afstemmes efter DD-perioder
FMK-4720   Ny funktionalitet   Opret schema for 1.4.4.E4
FMK-4719   Intern   XMLObject kan ikke parse visse datoer ASCP00114204
FMK-4717   Intern   Log automatiske handlinger i log4j
FMK-4163   Data justering   Autom. certificeringstest nr. 1 kan ikke gennemføres med OK resultat, da lægemiddel er udgået
FMK-3321   Intern   Advarsel ved brug af forkert datoformat i REST-snitflade
FMK-2821   Data justering   ValidationSender fejl på OrganisationName

Versionen kan følges på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan
#15
I dag den 4/12 opdateres FMK til version 1.4.6.17.h uden nedetid. Opdateringen vil rette følgende indrapporterede fejl.

FMK-4810 ASCP00115694 ASCP00115584 Udløbne pauseringsperioder fremstår fejlagtigt stadigt som pauserede på pdf print

Problemet er, at lægemiddelordinationer med en udløbet pauseringsperiode fremstår som værende pauserede på PDF printet, altså også efter pauseringsperiodens udløb.

se også - https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan

Mvh
FMK Teamet