Minihøring om ændringsforslag til registrering af patienttilknytning

Started by Jan Buchholdt, 2016-08-03 16:38:19

Previous topic - Next topic

Jan Buchholdt

FMK giver i dag mulighed for at kunne registrere en patients tilknytning til hjemmeplejen eller at patienten er indlagt på et sygehus. Det er klinisk relevant at have mere end en tilknytning/indlæggelse og derfor tillader snitfladen at der oprettes flere tilknytninger/indlæggelser.

Erfaringerne har dog vist at der ofte oprettes flere indlæggelser til samme afdeling. Når afdelingen efterfølgende udskriver patienten opdager de ikke at patienten er blevet indlagt flere gange, hvilket resulterer i at patienten fejlagtig står som indlagt selv om dette ikke er tilfældet.

For at forhindre denne dobbeltregisterering, foreslås det fra SDS's side at ændre registrering af patienttilknytning således, at hvis en patient tilknyttes hjemmeplejen eller indlægges på en afdeling, hvor patienten allerede er tilknyttet/indlagt, så vil den eksisterende tilknytning/indlæggelse blive slettet, således at patienten kun vil fremstå som tilknyttet/indlagt en gang pr. organisation.

Det vil være muligt at fremsøge de slettede registreringer med historikkaldet, der blev implementeret i  E1, se evt http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:patient-organisation-relation:1.4.2:opslag_pa_tilknytning

Såfremt der ikke er modtaget indsigelser mod denne ændring inden den 15.08.2016, vil ændringen blive implementeret og gjort tilgængelig på testsystemerne.

Med venlig hilsen

FMK teamet

Susanne Outzen

Hej
Hvis man har spørgsmål eller indsigelser, skal det så foregå via denne tråd?

mvh
Systemforvaltning for medicinering
Region Sjælland

Jan Buchholdt

Høringsfristen er nu overstået, og i lyset af at høringen foregik i sommerferien har vi udvidet perioden. Der er ikke kommet nogle svar ind, der tyder på at ændringen vil give problemer. Vi vil derfor implementerer ændringen og give mulighed for at teste ændringen efter følgende plan.

3. oktober aktiveres ændringen i Test1.
10. oktober aktivvers ændringen i Test2, såfremt der ikke er kommet yderligere input.
1. november aktiveres ændringen i produktion, såfremt der ikke er kommet yderligere input. 

Input, spørgsmål eller andet skal gives gennem NSP supporten, på NSPOP.dk. Opret en supportsag. Det er også muligt at anvende dette forum til dissektioner, men hvis der skal et officielt svar fra FMK teamet, skal det gennem NSP supporten. 

Med venlig hilsen

FMK teamet

Jan Buchholdt

Forslaget er nu implementeret og klar til test på test1. Hvis der er kommentarer eller udfordringer med forslaget kan det enten diskuteres her eller oprettes som en supportsag på NSPOP.dk

Med venlig hilsen

FMK teamet

Jan Buchholdt


mwpe

Hej FMK Teknik

Fastholder I tidsplanen og gennemføres implementeringen i produktion d. 1. november?

/Mads

Jan Buchholdt

Det er planen, såfremt der ikke er nogen der finder problemer med løsningen.

Jan Buchholdt

Forslaget har nu været i høring siden starten af august, og vi her indtil nu kun modtaget positive reaktioner. Vi vil derfor gå videre med at ligge ændringen i produktion og den vil komme med i FMK v1.4.4.13, der forventes i produktion i uge 43. De aktuelle planer for FMK v1.4.4.13 kan ses på https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan

mwpe


Jan Buchholdt

Ændringen er nu på alle test og produktions systemer.