Author Topic: Justering af automatisk effektuering af anbefalede vaccinationer  (Read 924 times)

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
Til orientering:

Som beskrevet i posting her på FMK Teknik d. 12/5 er der i DDV indført en automatik, der omsætter vaccinationsoprettelser til en effektueringer af anbefalede vaccinationer for børnevaccinationsprogrammet, når visse betingelser er opfyldt.

Regelsættet, der er besluttet af SSI, har haft en positiv effekt på antallet af anbefalede vaccinationer der fejlagtigt fremstår som ikke effektuerede, og en tilsvarende betydelig reduktion af vaccinationspåmindelser, der udsendes til forældrene på denne baggrund. Der er dog identificeret enkelte scenarier hvor reglerne utilsigtet effektuerer anbefalede vaccinationer, som barnet derfor ikke bliver indkaldt til senere. Det gælder specielt børn, der er tilmeldt 4-års vaccinationsprogrammet.

Derfor indfører SSI nu en generel justering af reglerne, idet en anbefalet vaccination kun effektueres automatisk såfremt den er planlagt indenfor de nærmeste 3 måneder. Hvis barnet dukker op hos lægen som 2-årig og modtager en MFR vaccination, så vil den anbefalede vaccination på MFR der ligger i 4-års programmet derfor ikke længere blive effektueret. Hvis barnet i stedet møder op hos lægen i en alder på 3 år og 9 måneder så vil MFR vaccinationen blive effektueret automatisk.

Bemærk at disse regler som tidligere nævnt er indført for at hjælpe sundhedsfaglige, der af forskellige årsager kommer til at oprette en ny vaccination i stedet for at effektuere en eksisterende, anbefalet vaccination. Der skal igen lyde en opfordring til leverandørene om at implementere tiltag i anvendersystemerne, der understøtter arbejdsgangen omkring vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet. Dette kan eksempelvis gøres ved at tilføje advarsler når der oprettes vaccinationer med vacciner, der allerede indgår i et af borgerens tilknyttede vaccinationsforløb. Inspiration kan i denne sammenhæng hentes fra FMK Online.

Ændringerne er indført i DDV release 3.0.28, der p.t. findes på Test1. Release til produktion er ikke endelig fastlagt endnu, men vil formentlig ske indenfor de kommende 14 dage.

SSI vil i forbindelse med deres kommende nyhedsbrev orientere lægerne om ændringerne til den automatiske effektuering.