News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

Generelt om certificering til FMK

Started by Ellen Simonsen, 2012-06-18 11:34:36

Previous topic - Next topic

Ellen Simonsen

Nedenfor finder I en beskrivelse af, hvorledes en certificering foregår og hvilke ting, der med fordel kan udføres på forhånd.

Certificeringen foregår på baggrund af en række godkendelseskriterier, der findes beskrevet i vedhæftede dokument. Som supplement til de formulerede kriterier, findes der en række testscenarier, som understøtter kriterierne. Testscenarierne udvides løbende, i takt med at der opnås erfaringer med brugen af FMK. Det aktuelle sæt testscenarier er vedhæftet.

NSI har udpeget Medcom og Trifork til at forestå den praktiske certificering. Såfremt en test forløber positivt, vil det pågældende system blive indstillet til en certificering hos NSI. NSI udsender efterfølgende et certificeringsbrev, der beskriver hvilken FMK snitflade og hvilke services, systemet er certificeret til.

For at opnå certificering skal der udføres en praktisk test af jeres løsning. Testens scenarier, som de ser ud pt. er vedhæftet her. Bemærk, at testen løbende udvides med nye scenarier.

Regnearket indeholder en fane med testpersoner. Disse kan med fordel oprettes af jer på forhånd.

Den praktiske test finder sted hos den enkelte leverandør. Testen afvikles mod Fællestest-serveren: http://triforkfaellestest.lms.trifork.com/fmk/. Testdata nulstilles af certificeringsteamet umiddelbart før testen går i gang. Det er en fordel at testteamet kan opnå internetadgang, således at Fællestest serveren kan tilgås.

Testens varighed er ca. 4 timer.

Vi anbefaler at I selv kører testen igennem forud for den endelige test. Det er tidsbesparende for alle parter. I kan når som helst anmode om at få testdata nulstillet, så testdata ser ud, som beskrevet / forventet i testregnearket.

For at lave aftale om certificering, skal I rette henvendelse til Trifork, els@trifork.com.

Efter endt test med positivt udfald indsendes anmodning om certificering til NSI. Der skal påregnes 1- 2  uger fra den praktiske test har fundet sted til certificeringsbrevet foreligger hos leverandøren. Når certificeringsbrevet afgår fra NSI, sendes der samtidig besked til Trifork, som forestår whitelistning i produktionssystemet. Denne praktiske foranstaltning finder normalt sted samme dag, som beskeden modtages.

Spørgsmål angående certificering kan rettes til:

Ellen Simonsen, Trifork A/S
Mail: els@trifork.com
Mobil: 20 22 50 83