News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

DumpRestore på EO og POR

Started by Jan Buchholdt, 2016-04-20 08:59:54

Previous topic - Next topic

Jan Buchholdt


DumpRestore på FMK testmiljøer er nu blevet udvidet med EO og POR snitfladerne. Gamle Dumps kan stadigvæk anvendes, men de indeholder ikke EO eller POR oplysninger, hvilket resultere i at eksisterende EO og POR oplysninger nu bliver slettet.

Det er dog stadigvæk muligt kun at undgå at slette eksisterende EO og POR oplysninger, da vi også har gjort det muligt at anvende DumpRestore, på de enkelte snitflader. URL's til de enkelte snitflader såvel som til det samlede FMK, kan findes på FMK+Overblik

Recepter er fortsat ikke med i DumpRestore, men recepter bliver nu slettet ved en restore. DumpRestore på recepter og på DDV, forventes etablere ultimo Q2-2016.

Læs mere om DumpRestore på wiki.fmk.netic.dk

madsthy

Jeg har lidt udfordringer med at få dumpRestore at køre som service kald direkte (.NET).
Jeg får en intern server fejl når jeg sender nedenstående request.
Men jeg er også I tvivl om hvorvidt der skal soap headers + binding konfiguration på - alla andre fmk kald eller om det burde være straight forward at kalde.
Kan I se hvad der er galt I vedhæftede.

/Mads


madsthy

Det er kun dump filer fra jeres dumpRestore klient jeg ikke kan restore via min egen service, så det er ikke et problem for mig.

/Mads