News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

Schema-ændring i security headers

Started by Ulrik Skyt, 2016-05-04 13:50:30

Previous topic - Next topic

Ulrik Skyt

De schemaer som hidtil har ligget til grund for FMK snitfladerne har inkluderet nogle special-udgaver af bl.a. SAML og WSSE schemaer, som stammer fra dengang Den Gode WebService (DGWS) blev specificeret, vistnok i regi af IT & Telestyrelsen.  Dels har de taget udgangspunkt i en pre-release udgave af specifikationerne, og dels var de special-tilpassede. Det har vist sig at volde problemer nu, i forhold til at understøtte visse kald over Identitets-baserede WebServices (IDWS).

Derfor har vi måttet ændre i de versioner vi anvender af bl.a. SAML og WSSE så de er nærmere de officielle specifikationer. Der er tale om ændringer, som gør at schemaerne tillader det samme som før, plus nogle nye variationer. Det kan desværre betyde, at visse udviklingsværktøjer i mindre grad end hidtil bliver i stand til at hjælpe med at udfylde header-oplysninger korrekt.

Indtil videre er disse headers kun inkluderet i de foreløbige FMK v1.4.6 schemaer, men vil brede sig til de andre versioner såfremt der bliver behov for opdateringer til disse.

Vi har tidligere publiceret eksempelkode i C#.Net som illustrerer hvordan man kan skaffe et ID-kort og kalde en FMK service med DGWS. Den findes nu i en udgave som passer til de gamle schemaer (FMK 1.4.0 eksempel) og i en anden udgave som passer til de ny (FMK 1.4.6 eksempel).

Begge eksempler kan findes her: http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:eksempel_kode

Med venlig hilsen
FMK-teamet