Author Topic: Minihøring om FMK snitfladeændringer  (Read 5672 times)

Jan Buchholdt

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 127
    • View Profile
Minihøring om FMK snitfladeændringer
« on: 2011-11-28 09:02:17 »
Kære FMK serviceaftager,

Vi har nu et forslag til de første to services til FMK 1.2.6. Det drejer sig om “Slet effektuering” og “Af-seponer lægemiddelordination”.

Vedhæftet denne mail er skemaer samt uddrag af snitflade dokumentet.

Høringen løber de næste 14 dage og jeres kommentarer skal være os i hænde senest  den 12/12.