Author Topic: Forbedring vedr. gyldighed af pnumre fx ifm. ejerskift af apoteker  (Read 2150 times)

Ulrik Skyt

  • FMK-teknik user
  • *
  • Posts: 134
    • View Profile
Der er med v1.0.18 af Recept-modulet lavet en lempelse af reglerne for gyldighed af apotekernes pnumre, som forhåbentlig gør at man kan undgå problemer ifm. ejerskift m.m. af apoteker.

Fremover accepteres pnumre som gyldige i 2 mdr. efter den udløbsdato, der er angivet i stamdata fra Sundhedsstyrelsen.

Et typisk tidsforløb for pnummer-skift vil herefter være følgende:

  • 1. april: Apotek X skifter ejer (og fra denne dato har organisationen formelt et nyt p-nummer)
  • fx 26. april: Sundhedsstyrelsen udsender nye stamdata, hvor det nye pnummer er indført og det gamle ugyldiggjort, begge dele med tilbagevirkende kraft fra 1. april
  • fx 5. maj: apoteksleverandøren skifter apotekets pnummer
  • 1. juni: receptmodulet accepterer ikke længere det gamle pnummer

I øvrigt kan man følge med i hvilke versioner af forskellige FMK moduler, der er på hvilke NSI testmiljøer og i produktion på denne side. Desuden kan man klikke ind og se hvilke rettelser der er lavet i versionen.

https://www.nspop.dk/display/web/Trifork+FMK+Releaseplan