Author Topic: Adviseringer genereret ved kald på FMKs Apotekssnitflade  (Read 2622 times)

shp

  • Guest
Hej,

På siden http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:advis:indhold_i_adviseringer_fra_receptmodulet er indholdet af de adviseringer, der vil blive generet af FMKs kommende Recepmodul, beskrevet. Skemaer for disse adviseringer er vedhæftet dette opslag.

UPDATE 14/3-2014: Vedhæftet ny skema zip-fil. Ændring: Effectuation element i PrescriptionMedicationModificationIdentifiersType har nu minOccurs="0"

På FMK-teamets vegne,
Simon Hem Pedersen
« Last Edit: 2014-03-14 09:33:56 by Simon Hem Pedersen »