News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

FMK-online med SmartFraming

Started by Ulrik Skyt, 2011-10-03 13:02:49

Previous topic - Next topic

Ulrik Skyt


Det er nu muligt at anvende FMK-online med SmartFraming.

Her er referencer til yderligere information:

Login-metoden er via OIOIDWS-H Identity Tokens, som kan skaffes ved STS (v1.5+) der kan veksle et SOSI id-kort til et Identity Token. STS 1.5 er endnu ikke releaset, men man kan ved behov få adgang til en særlig test server som indeholder en release candidate.

SEAL.Net og SEAL.Java understøtter dette fra version 2.1.0 eller nyere. Denne er endnu ikke releaset, men hvis man har brug for en version straks kan en release candidate fås ved henvendelse til Trifork eller NSI.

Hermed understøttes også login for klienter, som anvender SOSI Gateway, idet det STS-kald som henter Identity Token kan instrumenteres med SOSI id-kort af SOSI Gateway.

Forløbig er dette releaset på et FMK testsystem, og den URL man skal ramme er følgende: https://fmkwebtest.trifork.netic.dk/fmk/smartframing.html

Vedhæftet til denne besked er en zip-fil med nogle centrale klasser, der viser hvordan SEAL.Net og SmartFraming .Net komponenten kan anvendes til login mod et FMK testsystem. Dette viser hvordan man kan få hul igennem, men skal sandsynligvis forfines på visse punkter for at kunne bruges i et produktions-setup.