News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

Opslag på bestilte udleveringer på opsummeret form

Started by Tom Kückelhahn Nilson, 2014-02-06 15:37:39

Previous topic - Next topic

Tom Kückelhahn Nilson

Som vi gennemgik på teknikermødet er der behov for at udvide sættet af services til "receptfornyelse og genbestilling" med en ny service. Et oplæg hertil findes på FMKs dokumentations-wiki

http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:bestil_udlevering:1.4.2:opslag_op_bestilte_udleveringer_pa_opsummeret_form

Som aftalt på teknikermødet har vi udvidet med et datofelt, i forhold til hvad der var i det oprindelige oplæg. Evt. kommentarer må gerne sendes til tom@trifork.com eller postes herunder.

Mvh Tom

Claus Hemberg Jørgensen

XML-skemaer og WSDL'er for EffectuationOrdering webservicen (Receptfornyelse og genbestilling) er nu opdaterede vedr. "opslag på bestilte udleveringer på opsummeret form", og publicerede på digitaliser.dk og på FMKs dokumentations-wiki.

Snitfladebeskrivelserne for 1.4.0/1.4.2 er opdaterede med den nye service i service/rettighed matricen.