Author Topic: Ugyldig-markering af lægemiddelordinationer m.v. i 1.4.2  (Read 7186 times)

Tom Kückelhahn Nilson

 • Trifork
 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 104
  • View Profile
  • Trifork
Der har vist sig et behov for at kunne fjerne data i FMK. Eksempelvis ved fejlagtige registreringer på et forkert CPR-nummer eller registreringer der er opstået ved misbrug af CPR-numre.

I den forbindelse er det ikke tilstrækkeligt at fjerne data i FMK, systemer der på et tidspunkt har hentet medicinkort fra FMK skal også informeres om at data er fjernet fra FMK.

I den eksisterende 1.2 og 1.4 snitflade er det muligt at markere et medicinkort som ”ugyldigt”:

Medicinkort slettes ikke, men kan som før stadig markeres som ”ugyldig”, hvilket indikerer at medicinkortet i et eller andet omfang indeholder misvisende data. Medicinkort markeret som ”ugyldig” kan stadig returneres og opdateres, idet det skal være muligt at bringe medicinkortet tilbage til en korrekt tilstand.

Tilsvarende vil der blive indført mulighed for at markere øvrige dele af medicinkortet som ”ugyldige”:

Lægemiddelordinationer kan blive markeret som ”ugyldige” af en administrator. Derved returneres kun lægemiddelordinationens ID i et InvalidDrugMedication-element ved opslag på medicinkort eller ved opslag direkte på lægemiddelordinationen.

Receptordinationer kan kan blive markeret som ”ugyldige” af en administrator. Derved returneres kun receptordinationens ID i et InvalidPrescriptionMedication-element ved opslag på medicinkort, lægemiddelordination eller ved opslag direkte på receptordinationen.

Effektueringer kan kan blive markeret som ”ugyldige” af en administrator. Derved returneres kun effektueringens ID i et InvalidEffectuation-element ved opslag på medicinkort, lægemiddelordination, receptordination eller ved opslag direkte på effektuering.

Systemer der modtager en ugyldig-markeret lægemiddelordination, receptordination eller effektuering skal sikre at denne ikke præsenteres  for brugeren, hverken ud fra data netop returneret fra FMK eller ud fra importerede lokale data.

I responses vil der i stedet for DrugMedication-, PrescriptionMedication- og Effectuation-elementerne kunne blive returneret InvalidDrugMedication-, InvalidPrescriptionMedication- og InvalidEffectuation-elementer. Disse indeholder udelukkende et Identifer-element, dvs. det oprindelige lægemiddelordinations-ID, receptordinations-ID eller effektuerings-ID. 

FMK vil returnere ugyldig-markerede lægemiddelordinationer, receptordinationer og effektueringer i to år efter de er markeret som ugyldige. Herefter vil de blive endeligt slettede på FMK.

Tom Kückelhahn Nilson

 • Trifork
 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 104
  • View Profile
  • Trifork
Re: Ugyldig-markering af lægemiddelordinationer m.v. i 1.4.2
« Reply #1 on: 2013-11-06 12:31:47 »
FMKs snitflade er opdateret som beskrevet herover:

FMK - Snitfladebeskrivelse - 1.4.2.3: http://digitaliser.dk/resource/2535844
WSDL og skemaer for FMK 1.4.2: http://digitaliser.dk/resource/2535863
Inline WSDL for FMK 1.4.2: http://digitaliser.dk/resource/2535884

Claus Hemberg Jørgensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 356
  • View Profile
Re: Ugyldig-markering af lægemiddelordinationer m.v. i 1.4.2
« Reply #2 on: 2014-02-26 11:14:14 »
Bemærk at terminologien vedr. ugyldig-markering er ændret  i snitfladebeskrivelsen fra og med 1.4.2.4 på digitaliser.dk og fra d.d. i http://wiki.fmk.netic.dk.

For ordinationer og effektueringer anvendes nu begrebet "Administrativ sletning", hvorimod medicinkort som hidtil stadig kan ugyldigmarkeres. Funktionaliteten er i øvrigt uændret som beskrevet ovenfor, og det giver heller ikke anledning til skema- eller wsdl-ændringer.