Author Topic: DDV - oplæg til kommende snitfladerevidering  (Read 3850 times)

Mads Larsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 58
    • View Profile
DDV - oplæg til kommende snitfladerevidering
« on: 2013-11-01 14:26:30 »
Som en konsekvens af de erfaringer de er høstet under DDVs pilotdrift, er der fremkommet nogle ønsker til ændring af DDVs webservicesnitflade.
Yderligere er der fra projektets side til stadighed et ønske om at forsøge at holde FMKs og DDVs webservicesnitflader "aligned", hvorfor nogle af de konceptuelle ændringer i FMKs snitflade der indføres med version 1.4 foreslås implementeret i DDVs snitflade også.

Vedhæftet finder I et notat der kort beskriver de foreslåede ændringer i snitfladens schemaer.

Derudover vedhæftes foreløbige schemaer og wsdl-filer til orientering.

Vi hører gerne hvis I har kommentarer eller ændringsforslag.