News:

Velkommen til FMK Teknik

Main Menu

Typer af lægemidler på FMK

Started by Tom Kückelhahn Nilson, 2013-07-02 13:20:55

Previous topic - Next topic

Tom Kückelhahn Nilson

Typer af lægemidler på FMK

Der hersker tilsyneladende nogen uklarhed omkring hvorledes FMK og receptserveren håndterer magistrelle lægemidler, og ikke mindst hvad magistrelle lægemidler er.

Hvad er et magistrelt lægemiddel

Magstrelle lægemidler er lægemidler tilberedt på apoteket efter forskrift for en enkelt patient. De magistrelle lægemidler udgør i dag kun ca. 1% af det samlede lægemiddelsalg. Fremstilling af magistrelle lægemidler foretages kun på 3-4 apoteker, og kan foregå på sygehusapotekerne.

I receptbekendtgørelsen står der:

En recept på et magistrelt lægemiddel skal angive lægemidlets sammensætning, eventuelle fremstillingsforskrifter samt mængde. Mængden skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages.

Ordination af magistrelle lægemidler må ikke ske ved elektronisk recept.


Typer af lægemidler på FMK

FMK håndterer at lægemidler angives på tre måder på lægemiddelordinations-niveau:

Lægemidler med drugid er lægemidler der findes i taksten. Fremover også lægemidler der på anden vis findes centrale stamdata omkring, eksempelvis tilknyttede behandlinger og stærke vitaminer. 

Lægemidler med drugid angives med drugid samt navn, øvrige informationer som ATC, form og styrke kan angives men vil af FMK blive suppleret med stamdata.

Lægemidler uden drugid er lægemidler der ikke findes et centralt drugid for. Dvs. lægemidler der kan fås i frihandel, håndkøb, lægemidler der produceres på sygehusapotekerne osv.

I FMK 1.2 angives lægemidler uden drugid med navn, form, styrke m.v. I FMK 1.4 kan et evt. lokalt drugid angives, men vil ikke på nogen måde blive valideret af FMK.

Magistrelle lægemidler angives på lægemiddelordinationer på FMK ved at der sendes en forskrift på tekstform. Denne bør suppleres med en angivelse af aktive substanser. 

Oprettelse af receptordination via FMK

Ved oprettelse af receptordination på receptserveren sker dette via FMK ud fra en lægemiddelordination, eller uden om FMK via EDIFACT-recepter eller recepter på papir, via telefon eller fax.

På en receptordination skal der angives et varenummer, drugid anvendes ikke.

Ved oprettelse af receptordination ud fra FMK anvendes data på lægemiddelordinationen suppleret med  pakningens varenummer, antal udleveringer samt evt. leveringsinformation.

For lægemidler med drugid vil det blive valideret at det angivne varenummer findes på lægemidlet.

For lægemidler uden drugid kan denne validering ikke foretages. Der valideres dog at varenummer er lovligt, og f.eks. ikke er reserveret til specielle formål. Disse regler er nærmere beskrevet i FKMs snitfladebeskrivelse.

Magistrelle lægemidler er altid receptpligtige, men ordination af magistrelle lægemidler må ikke ske ved elektronisk recept jf. receptbekendtgørelsen. Der kan derfor heller ikke oprettes receptordinationer på magistrelle lægemidler ud fra lægemiddelordinationer på FMK.

rjo

Vil det sige, at magistrelle lægemidler altid fremgår som "løse recepter" i FMK, eller kan til kombles til en lægemiddelordination bagefter?

Tom Kückelhahn Nilson

Receptordinationer på magistrelle lægemidler kan ikke oprettes via receptserveren (eller via FMK, der jo bruger receptserveren), men skal laves som f.eks. en papirrecept. Når apoteket ekspederer en papirrecept vil der blive oprettet en løs receptordination på FMK. Løse receptordinationer kan knyttes til lægemiddelordinationer, dette gælder også når lægemidlet er magistrelt.

Mvh Tom

marianne ochwat

Hej Tom

På FMK værktøjsmøde idag, blev der spurgt en del ind til håndtering af magistrelle produketer. En læge spurgte f.eks til begrundelsen omkring konkurrenceforvridning ved eksempelvis røde dråber.
Er røde dråber efter din definition at betragte som et magistrelt produkt som skal faxes til apotek og herefter dukker op igen i FMK som en løs recept?

Tom Kückelhahn Nilson

Hej

Definitionen af magistrelle lægemidler findes bl.a. i receptbekendtgørelsen. Herunder har jeg klippet, hvad jeg mener er relevant i denne forbindelse:

§ 3. Uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1, er følgende lægemidler altid receptpligtige:
1) Magistrelle lægemidler.
...

§7. Stk. 4. En recept på et magistrelt lægemiddel skal angive lægemidlets sammensætning, eventuelle fremstillingsforskrifter samt mængde. Mængden skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages.

§19 Stk. 3. Ordination af magistrelle lægemidler må ikke ske ved elektronisk recept.

§ 65. Lægemidler, for hvilke der ikke er udstedt markedsføringstilladelse, herunder magistrelle lægemidler, skal udleveres efter bestemmelserne for udleveringsgruppe »A«, jf. dog stk. 2, og § 66.

§63 Stk. 2. Lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4« må apoteket kun udlevere én gang efter samme recept, jf. dog § 15.
§63 Stk. 3. Lægemidler i udleveringsgruppe »A« må apoteket kun udlevere én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen.Jeg ved ikke hvad røde dråber er, men:

  • Såfremt det er et lokalt fremstillet lægemiddel, som apoteket har mere eller mindre fast i deres sortiment, og derfor er noget de har et varenummer på som lægen kender, og kan skrive på receptordinationen, er det ikke et magistrelt lægemiddel.
  • Såfremt det er noget som apoteket fremstiller efter lægens anvisning, er det et magistrelt lægemiddel.

Jeg vil gætte på, at de allerfleste læger aldrig eller kun meget sjældent har behov for at ordinere et reelt magistrelt lægemiddel.

Mvh Tom

Paul D. Samsig

QuoteJeg vil gætte på, at de allerfleste læger aldrig eller kun meget sjældent har behov for at ordinere et reelt magistrelt lægemiddel.

Det er ikke korrekt, 'meget sjældent' er selvfølgelig en subjektiv betragtning. Jeg samler gerne lidt statistik.
Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S

Paul D. Samsig

En lille grovtælling viser at mine kunder har sendt i størrelses ordnen 770 magistrelle recepter den seneste måned.

Top hittet er Melatonin efterfulgt af bl.a. D-vitamin dråber, Colchicin og Opiums dråber. De er dog lidt svære at normalisere til optælling, da de i sagens natur ikke er særligt strukturerede.
Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S