Nye SOR organisationstyper: præhospitalsenhed og kosmetisk klinik

Started by Claus Hemberg Jørgensen, 2024-04-03 22:32:29

Previous topic - Next topic

Claus Hemberg Jørgensen

Onsdag den 3. april 2024 åbnes der i FMK backenden for, at SOR organisationstyperne "præhospitalsenhed" og "kosmetisk klinik" kan anvendes i kald til FMK, bl.a. i modifikator oplysninger. Torsdag den 4. april 2024 åbnes der ligeledes for de 2 typer i FMK-Online, således at der bliver mulighed for at logge ind med angivelse af at man arbejder for en SOR organisation af en af de 2 nye typer, ud over de typer man allerede kan anvende.

For den komplette liste af SOR organisationstyper som FMK accepterer, og for information i øvrigt om FMK's anvendelse af SOR henvises til https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:stamdata:brug_af_sor_id_i_fmk.

Mvh FMK Teamet