Enabling: Stamdata-berigelse af “Vaccination” i response-xml (TEST2, PROD etc)

Started by Pierre Jakobsen, 2024-03-01 12:54:48

Previous topic - Next topic

Pierre Jakobsen

Der har fra anvendersystemer været fremsat ønske om, at visse stamdata-informationer blev inkluderet i diverse responses, eftersom snitflade-skemaet rent faktisk tillod disse detaljer.
Featuren blev udviklet før pandemien og har levet et stille liv på NSP TEST1, hvor den har været aktiveret gennem længere tid. Ændringen efterspørges stadig, derfor fortsættes udrulningen nu.

Berigelsen af responses påvirker i princippet alle services, som returnerer svar med elementer af typen "VaccinationType" (namespace=http://vaccinationsregister.dk/schemas/2013/12/01).
Dvs. svar fra både  læse- og skrive-services er berørt:

 • GetVaccinationCard
 • GetVaccinationCardIfUpdated
 • GetVaccinationHistory
 • CreatePreviousVaccination
 • CreateVaccination
 • DeleteVaccination
 • EffectuatePlannedVaccination
 • MultiUpdate
 • UpdateVaccination

Hvad er ændret?
Den ekstra stamdataberigelse omfatter tilføjelse af følgende elementer:

 • Information om "Indikation/forebyggelse mod" ("Disease")
 • Søgeord tilknyttet vaccinen ("VaccineKeywordsText")
Derudover returneres information fra den seneste opdatering/version af de enkelte DDV stamdata elementer. Det er begrænset, hvor stor impact dette har på response-xml'en, da selve strukturen ikke ændres. Derimod vil indholdsmæssige/tekstuelle rettelser kunne forekomme.
Se herunder for eksempler på begge ændringer.

Eksempler
For teknisk illustration af ændringerne henvises til de to vedhæftede XML-filer med response fra "GetVaccinationCard"-servicen, hvor TEST1-response.xml er med de ekstra berigelser, mens TEST2-response.xml er uden.
Mest signifikant er nok tilføjelsen af `Disease` element(er):

<ns2:Disease>
  <ns2:DiseaseIdentifier>10</ns2:DiseaseIdentifier>
  <ns2:DiseaseName>Tetanus</ns2:DiseaseName>
  <ns2:DiseaseNameDK>Stivkrampe</ns2:DiseaseNameDK>
  <ns2:ATC>
    <ns2:Code>J07AM</ns2:Code>
    <ns2:Text>Tetanus vacciner</ns2:Text>
  </ns2:ATC>
</ns2:Disease>
<ns2:Disease>
  <ns2:DiseaseIdentifier>4</ns2:DiseaseIdentifier>
  <ns2:DiseaseName>Diphteria</ns2:DiseaseName>
  <ns2:DiseaseNameDK>Difteri</ns2:DiseaseNameDK>
  <ns2:ATC>
    <ns2:Code>J07AF</ns2:Code>
    <ns2:Text>Difteri vacciner</ns2:Text>
  </ns2:ATC>
</ns2:Disease>

Snippet fra TEST1-response.xml

Ændring til udlæsning af nyeste stamdata bliver bla. synlig, når ATC-klassifikationen ændres efter registrering af vaccination.
Covid-vaccinerne er eksempler herpå:

<ns2:GetVaccinationCardResponse xmlns:ns2="http://vaccinationsregister.dk/schemas/2013/12/01">
<ns2:Vaccination>
    ...
   <ns2:Vaccine>
     <ns2:VaccineIdentifier>32115518136</ns2:VaccineIdentifier>
     <ns2:VaccineName>Moderna/Spikevax Covid-19 0,5 ml</ns2:VaccineName>
      ...
     <ns2:ATC>
       <ns2:Code>J07BN01</ns2:Code>
       <ns2:Text>Covid-19, rna-baseret vaccine</ns2:Text>
     </ns2:ATC>
   </ns2:Vaccine>
    ...
</ns2:Vaccination>
<ns2:Vaccination>
    ...
   <ns2:Vaccine>
     <ns2:VaccineIdentifier>32115517138</ns2:VaccineIdentifier>
     <ns2:VaccineName>Comirnaty Covid-19 vaccine</ns2:VaccineName>
      ...
     <ns2:ATC>
       <ns2:Code>J07BX03</ns2:Code>
       <ns2:Text>Covid-19 vacciner</ns2:Text>
     </ns2:ATC>
   </ns2:Vaccine>
    ...
</ns2:Vaccination>
</ns2:GetVaccinationCardResponse>

Snippet fra TEST1 - (ATCKode var på oprettelsestidspunkt "J07BX" for begge vacciner)

<ns2:GetVaccinationCardResponse xmlns:ns2="http://vaccinationsregister.dk/schemas/2013/12/01">
<ns2:Vaccination>
    ...
   <ns2:Vaccine>
     <ns2:VaccineIdentifier>32115580980</ns2:VaccineIdentifier>
     <ns2:VaccineName>Pfizer BioNTech Covid-19 vacc</ns2:VaccineName>
     <ns2:ATC>
       <ns2:Code>J07BX</ns2:Code>
       <ns2:Text>Andre virale vacciner</ns2:Text>
     </ns2:ATC>
   </ns2:Vaccine>
    ...
</ns2:Vaccination>
<ns2:Vaccination>
    ...
   <ns2:Vaccine>
     <ns2:VaccineIdentifier>32115580981</ns2:VaccineIdentifier>
     <ns2:VaccineName>Comirnaty Covid-19 vaccine</ns2:VaccineName>
     <ns2:ATC>
       <ns2:Code>J07BX</ns2:Code>
       <ns2:Text>Andre virale vacciner</ns2:Text>
     </ns2:ATC>
   </ns2:Vaccine>
    ...
</ns2:Vaccination>
</ns2:GetVaccinationCardResponse>

Snippet fra TEST2 - (ATCKode var på oprettelsestidspunkt "J07BX" for begge vacciner og er det fortsat ved udlæsning)

BEMÆRK Der er intet krav om, at anvendersystemerne viser de ekstra detaljer om stamdata, og opslag i replikerede og aktuelle DDV stamdata anbefales fortsat jvf. certificeringskravene.
De berigede data stilles således til rådighed for anvendersystemer, der midlertidigt ikke har adgang til replikerede stamdata.


Tidsplan
Den beskrevne feature har hidtil kun været aktiveret i NSP TEST1.
Opdatering af de enkelte DDV miljøer forventes at følge nedenstående plan:

 • NSP TEST2: I løbet af uge 10 2024
 • NSP STAGE+PROD: I starten af uge 16 2024
 • NSP UDD+PRODTEST: Kort efter PROD
De berigede svar overholder fortsat DDV-snitfladens schema-definitioner. Vi opfordrer alligevel til, at alle leverandører verificerer, at ændringen ikke har nogle uventede sideeffekter i de pågældende systemer.
Opleves der problemer med behandling af det berigede svar, så meld gerne tilbage hurtigst muligt. Enten som reply på denne post eller ved at melde en support-sag ind på NSPOP.

På DDV teamets vegne
Pierre Jakobsen

Pierre Jakobsen

TEST2 Opdateret

DDV i TEST2-miljøet er i dag opdateret og kører nu med ovenstående feature enabled.
Hvis der opleves problemer eller udfordringer med de berigede responses, hører vi naturligvis stadig gerne fra jer.

På DDV teamets vegne
Pierre Jakobsen

Pierre Jakobsen

PROD Opdateret

DDV i PROD-miljøet er i dag opdateret og kører nu med ovenstående feature enabled.

På DDV teamets vegne
Pierre Jakobsen