Aktivering d. 12. marts 2024 af Udvidet validering 10016 – Behandlingsslutdato

Started by aags, 2024-02-22 13:32:44

Previous topic - Next topic

aags

Kære Alle

FMK Styregruppen har godkendt en central aktivering af Udvidet validering 10016 – Behandlingsslutdato på ATC J, P og S01A.

Plan
•   Valideringen idriftsættes tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 10:00
•   Systemer der mener, at de ikke skal modtage valideringen kan kontakte AAGS@sundhedsdata.dk inden d. 1. marts 2024. Eksisterer en lignende validering i systemet, kan FMK
        valideringen slås fra.

Validering 10016

Besked: "Ordinationen på {DrugName} bør have en behandlingsslutdato."

Hvis det angivne lægemiddel på ordinationen har en af de valgte ATC-koder J, P og S01A. Så skal der på ordinationen angives en behandlingsslutdato, med mindre man aktivt vælger at overrule denne validering.

Baggrund
FMK kvalitetsstatistik har været særdeles bidragende til at konkretisere behovet for validering ved ingen behandlingsslutdato for ATC-gruppen J, P og S01A. Der har ved ordinationer med disse ATC-koder kun været taget stilling til behandlingsslutdato i 4,5% af tilfældene.
FMK idriftsatte denne validering i januar 2023 som anvendersystemer kunne vælge at implementere. Det opleves dog at systemleverandørerne ikke nødvendigvis implementerer disse gode tiltag blot fordi de er blevet udviklet og FMK klinisk brugergruppe efterspørger derfor, at det bliver et krav. Som sædvane kan parterne blive undtaget, såfremt denne validering allerede findes i deres system.
FMK kvalitetsstatistik vil fremadrettet følge hvor mange nye ordinationer der bliver oprettet med og uden behandlingsslutdato.

Mvh
Åse Grønborg Sørensen
Faglig koordinator Fælles Medicinkort


Claus Hemberg Jørgensen

Valideringen er nu aktiveret i produktionsmiljøet med de aftalte undtagelser jvf. ovenstående.

Mvh FMK Teamet