Validering af tomme doseringsperioder (udført)

Started by Claus Hemberg Jørgensen, 2023-12-01 07:54:25

Previous topic - Next topic

Claus Hemberg Jørgensen

I testmiljøerne har der i længere tid været aktiveret en validering mod oprettelse af lægemiddelordinationer hvor doseringen udelukkende består af en tom periode. For VKA ordinationer er dette tilladt, men for øvrige ordinationer anses det som værende en fejl. Overvågningen af produktionsmiljøet har vist, at der kun er ganske få forekomster af disse doseringer, hvorfor valideringen vil blive aktiveret i produktion mandag den 4. december 2023, da det lille antal ikke burde anledning til væsentlige problemer.

Mvh FMK Teamet