Ændringer af data og krav for DD-recepter

Started by Steven A. Sørensen, 2023-11-16 14:30:01

Previous topic - Next topic

Steven A. Sørensen

Goddag,

Efterhånden som de fleste systemer har understørrelse af visning af data omkring dosisdispensering i FMK. Har vi nogle ændringer som vi agter at indfører i forbindelse med arbejdet frem mod FMK's 1.6.0 snitflade.

I denne omgang er der tale om 2 ændringer, som specifikt har indflydelse på recepter til dosisdispensering.

Implementeringen af disse ændringer forventer vi vil begynde i starten af 2024, nærmere udmelding vil komme når vi kender en mere præcis timeline.

Fjernelse af StartDate og EndDate fra DD-recepter.

https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:1.4.4:receptordination#receptordination_til_dosisdispenseret_udlevering
<DoseDispensedPrescriptionDispensing>
<PackageNumber source="Medicinpriser" date="2023-11-16">....</PackageNumber>
        <CopyRequired>false</CopyRequired>
<DosageText>1 tablet morgen og aften ved måltid</DosageText>
        <StartDate>2023-04-11</StartDate>
<EndDate>2025-04-11</EndDate>
</DoseDispensedPrescriptionDispensing>


Elementerne StartDateog EndDate for DD-recepter, har været til brug for Apoteket til at styrer om hvornår DD bør begyndes/stoppes, dette blev brugt fordi apoteket dengang ikke havde adgang til den bagvedliggende Lægemiddelordination.
Værdierne blev fastsat ved receptens oprettelse ud fra den daværende dosering. Der var desværre problemer med at LMO og Recept røg ud af sync, når der lavedes ændringer i ordinationen, uden der blev oprettet en ny recept.

Efter overgangen til DD i FMK, var der en del forvirring, da disse 2 datoer ikke længere var hvad lægen skulle være opmærksom på, hvis de ønskede indflydelse i behandlingen. FMK var overgået til at benytte datoerne fra Doserings-start/slut og Behandlings-start/slut fra LMO'en, samt Gyldighedsperioden fra recepten. Specielt EndDate var der meget mange henvendelser fra læger omkring, da lægerne var vant til at apoteket tog kontakt når denne dato nærmede sig, og at de så der kunne gennemgå alle de ændringer der var nødvendige inden de lavede en ny recept. Dette var dog ikke længere tilfældet, da EndDate ofte var mindre en gyldighedsperioden, kom der ingen kontakt, da apoteket nu styrede alt igennem FMK.

Da der var så meget forvirring omkring hvorfor datoerne nu ikke længere havde samme betydning som før, og på grund af megen support til både FMK og klient-systemer, ændrede FMK det således at datoerne nu ikke længere er endeligt sat ved receptens oprettelse, men beregnet hver gang recepten hentes, ud fra den nuværende dosering/behandlings-datoer fra LMO'en, eller receptens gyldighed hvis ikke LMO'ens datoer er sat. Der var dog allerede dengang tale om at datoerne nok alligevel burde afskaffes, men man ønskede at give lægerne og klientsystemerne tid til at vende sig mere til den måde DD fungere på i dag.

I FMK's kommende 1.6.0 snitflade, er det fastsat at datoerne helt fjernes, og som optakt til dette, ønsker vi også at undlade dem fra alle de nuværende snitflader, da de ikke længere giver værdi, og lægerne i stedet bør holde fokus på LMO'en og receptens gyldighedsperiode.

Elementerne har allerede i dag en MinOccurs=0 på samtlige snitflade, hvilket betyder at det er fuldt ud validt for FMK at undlade at returnerer disse informationer, og klienterne bør understøtte at disse værdier faktisk kan mangle.

Vi laver denne udmelding som optakt til at de systemer, som måske i dag viser eller benytter denne dato til noget, bør være forberedt på at FMK i fremtiden ikke sender disse ud. Dette gælder både for 1.4.4 (LPS/EPJ/EOJ) og 1.4.6 (Apotek) snitfladerne.

"Fjernelse" af CopyRequired

Som set i eksemplet ovenover, har vi i dag en værdi med navnet CopyRequired. Denne var igen tiltænkt at før DD kom ind i FMK, kunne lægen gennem dette element ønske en kopi af dosiskortet tilsendt, således at lægen kunne få indsigt i hvordan DD-pakningen forgik for den individuelle patient.

Vi er ikke bekendt med om hvor meget/lidt denne funktionalitet har været anvendt igennem tiden, men da alle data nu er tilgængelig igennem FMK, og lægen kan til enhver tid selv hente dem igennem sit eget system eller FMK-Online, så mener vi ikke længere der er grund til at dette element benyttes. Og igen forventes dette element helt fjernet i den kommende 1.6.0 snitflade.

Da elementet ikke er optionelt i 1.4.4 snitfladen, vil FMK i fremtiden altid returnere "false" som værdi til dette element, også selvom lægen måske har tilvagt det. På 1.4.6 snitfladen er elementet optionelt, dvs FMK vil ikke returnere elementet. For systemer som anvendet 1.4.4 snitfladen til at oprette recepter, kan de roligt fjerne CopyRequired fra deres UI, og kan sende hvad end værdi de ønsker ind til FMK, som blot vil ignorerer feltet.

Med venlig hilsen
FMK Teamet

Steven A. Sørensen

Til information,

Rettelsen som implementere de ønskede ændringer nævnt ovenfor, er nu blevet lagt på Testmiljøerne Test1 og Test2 i FMK version 1.4.6.64

Rettelsen vil komme i produktion sammen med denne release.

I beder derfor venligst sikre at jeres systemer kan håndtere at ændringerne ikke påvirker jeres systemer negativt. Skulle der være problemer bedes i kontakte os for at aftale nærmere.

Med venlig hilsen
FMK Teamet