Nye FMK adviseringer og overgangsordning

Started by Claus Hemberg Jørgensen, 2023-10-19 10:27:36

Previous topic - Next topic

Claus Hemberg Jørgensen

I.f.m. ibrugtagning af X-eCPR numre i FMK er der opstået et behov for nye typer FMK adviseringsbeskeder, da de eksisterende advis-skemaer ikke tillod andre personidentifikatorer end cpr-numre. Eksempelvis vil en advis vedr. en opdateret lægemiddelordination blive udsendt til abonnenter på topic "http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01:MedicineCard" og kunne se således ud:

<MedicineCardModification xmlns="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01">
   <Action>DrugMedicationUpdated</Action>
   <MedicineCard>
      <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
      <Version>1341404077658002001</Version>
      <DrugMedication>
         <Identifier>1341404077657002001</Identifier>
         <Version>1341404077658002002</Version>
      </DrugMedication>
   </MedicineCard>
</MedicineCardModification>


Til brug for advis'er vedr. personer identificeret med CPR numre ELLER X-eCPR numre er der oprettet et tilsvarende topic "http://www.sundhedsdata.dk/fmk/2019/06/01:MedicineCardUpdated" og den tilsvarende advis'en som vist ovenfor vil se således ud:

<MedicineCardModification xmlns="http://www.sundhedsdata.dk/fmk/2019/06/01">
   <Action>DrugMedicationUpdated</Action>
   <MedicineCard>
      <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
      <Version>1341404077658002001</Version>
      <DrugMedication>
         <Identifier>1341404077657002001</Identifier>
         <Version>1341404077658002002</Version>
      </DrugMedication>
   </MedicineCard>
</MedicineCardModification>


Bemærk særligt source-feltet på <PersonIdentifier> elementet samt det nye namespace. For et X-eCPR nummer vil PersonIdentifier elementer se således ud:

<PersonIdentifier source="X-eCPR">0101106KV9</PersonIdentifier>

For at sikre, at alle systemer der abonnerer på FMK advis'er fortsat modtager dem i overgangsfasen fra de gamle til de nye advis'er, har vi implementeret flg. overgangsregel:

  • Advis'er vedr. ændringer for CPR-numre, udsendes dobbelt, d.v.s. BÅDE for de gamle og de nye topics.
  • Advis'er vedr. X-eCPR numre udsendes KUN med det nye topic, da det jo er det eneste mulige rent skemamæssigt.

For det enkelte FMK-klientsystem er proceduren for overgangen som følger:

  • Når et system er klar til at modtage advis'er med X-eCPR indhold skal der oprettes NAS pull points svarende til de pull points man havde for de gamle topics
  • Derefter skal systemet skifte over til at modtage fra de nye pull points
  • Slutteligt skal de gamle pull points nedlægges i NAS'en

Overgangsordningen vil være i drift i 18 måneder, d.v.s. indtil april 2025, hvorefter det ikke længere kan garanteres, at advis udsendes på de gamle topics.

Se også https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:advis:indhold_i_adviseringer

Mvh FMK Teamet