Anvendelse af batchnummer ved registrering af vaccination - implementeringsnote

Started by Ellen Simonsen, 2023-08-22 15:40:57

Previous topic - Next topic

Ellen Simonsen

Kære alle

Alle DDV anvendersystemer opfordres hermed til at gøre brug af de nye stamdata, som indeholder batchnumre. Se tidligere opslag vedr. adgang til den nye datatype.

Vedhæftede implementeringsnote kan benyttes som inspiration til anvendelse af data i jeres egen løsning.

På DDV teamets vegne
Ellen Simonsen

sra

Hej Ellen,

Hvornår forventes FMK-online opdateret, således at klinikerne kan vælge ud fra batch-nummer ved vaccineregistrering?