Author Topic: Tilpassede certificeringskriterier  (Read 5109 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 404
    • View Profile
Tilpassede certificeringskriterier
« on: 2012-12-10 14:28:54 »
På vegne af NSI:

Tilpassede certificeringskriterier
Som bekendt har NSI gennemført en høring over tilpassede certificeringskriterier for FMK 1.2.6. Vi har nu gennemgået de indkomne høringssvar vedrørende tilpassede certificeringskriterier for FMK 1.2.6. I forbindelse med behandlingen af de indkomne høringssvar er det blevet tydeligt, at den mindre justering, der var påtænkt, ikke er hensigtsmæssig. Især spørgsmålet om tidspunktet for ikrafttræden er blevet rejst.
På den baggrund kan NSI oplyse, at udkastet til nye certificeringskriterier ikke vil træde i kraft som angivet i høringsmaterialet. I stedet vil NSI foretage en samlet gennemgang af certificeringskriterierne på baggrund af de indkomne bemærkninger og erfaringer høstet under implementeringen af FMK og publicere tilrettede certificeringskriterier forventeligt 1. februar 2013. Det forventes, at det af kriterierne vil fremgå, at alle systemer skal være recertificeret efter de nye certificeringskriterier senest ved udgangen af 2013.
I den forbindelse mindes om, at ved udgangen af 2013 lukkes for brugen ældre versioner af FMK end 1.2.6 af hensyn til implementeringen i kommunerne. Alle systemer skal således i løbet af 2013 overgå til FMK v. 1.2.6 eller højere for fortsat at kunne benytte FMK.

FMK-teamet