LØST: Problemer med NemLogin på testmiljøerne

Started by Ellen Simonsen, 2023-02-15 10:34:58

Previous topic - Next topic

Ellen Simonsen

Der opleves pt. problemer med login på testmiljøerne. Nemlogin har skiftet certifikat og det påvirker adgangen. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning.

På vegne af FMK teamet
Ellen Simonsen

Ellen Simonsen

Der er desværre fortsat problemer. Der arbejdes fortsat på at få skiftet et certifikat. Nemlogin har udskiftet et certifikat, men det er ikke meldt ud på de rigtige kanaler - så håndteringen er vanskeliggjort af manglende information.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

joeth

Vi får stadig fejl, når vi skal verificere signaturen fra NemLogins SAML assertion.

Ellen Simonsen

Der var ganske rigtigt et problem med nye certifikater. Det bør være løst på STS'en nu.

Venlig hilsen
Ellen Simonsen

joeth


lcpNetcompany

Jeg kan bekræfte at vi kan logge korrekt ind i FMK Online på Test2 igen.

Ellen Simonsen

Der er desværre fortsat problemer med login på UDD og PRODTEST miljøerne. Det er fejlmeldt og vi håber det snart bliver løst

Venlig hilsen
Ellen Simonsen

lcpNetcompany

Der er nu problemer med FMK Test2 igen. Vi får nu samme fejl som vi gjorde i sidste uge, men denne gang både på FMK Online og API.

Ellen Simonsen

Jeg oplever det samme på Test1 og Test2 - vi forsøger at finde ud af, hvad der sker.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

lcpNetcompany

FMK Test2 fungere igen, både på API og Online.