Author Topic: Nyt FMK-print - planlagt idriftsættelse den 28. november 2022  (Read 116 times)

andw

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 82
    • View Profile
Nyt FMK-print idriftsættes den 28. november 2022

Det nye FMK-print er blevet testet siden august og september i år på henholdsvis test 1, test 2 og uddannelse. Printet har også været igennem certificeringsprocessen og er nu klar til idriftsættelse.

Tak for tilbagemeldingerne. Der har været input til mindre fejlrettelser og tilpasninger, men overvejende har der kun været positive tilbagemeldinger. Der er ikke rapporteret større fejl. Det nye FMK-print er derfor klar til at blive sat i drift.

Samtidigt med lanceringen af det nye FMK-print på test 2 modtog du informationsmateriale, der beskrev formålet med det nye print, retningslinjer for det nye print samt forskellen mellem det nye og det nuværende print inklusive nogle printeksempler. Vedhæftet dette opslag modtager du endnu en gang forskelsdokumentet, retningslinjer samt en one page på det nye FMK-print. Alle tre dokumenter bliver også offentliggjort på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside under FMK for sundhedsprofessionelle.

I løbet af mandag, den 28. november 2022 vil det nuværende FMK-print blive erstattet af det nye FMK-print.

I tilfælde af fejl og mangler bedes du henvende dig til din vanlige indrapporteringsportal for supportspørgsmål og fejlindberetninger.

Sundhedsdatastyrelsen glæder sig til lanceringen af et forbedret og mere patientsikkert FMK-print.


Med venlig hilsen
Pva. FMK-teamet

Andrea Welzel