Author Topic: Invitation til mini-teknikermøde vedr. ny doseringsstruktur i FMK 1.6.0  (Read 199 times)

Claus Hemberg Jørgensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 316
    • View Profile
I forbindelse med den nye FMK 1.6.0 snitflade har der været nedsat en klinisk arbejdsgruppe der har diskuteret den eksisterende doseringsstruktur i FMK samt forslag til ændringsønsker. Dette arbejde har resulteret i et oplæg, som der kan læses mere om i vedhæftede implementeringsnote. Endvidere er den tekniske dokumentation af snitfladen igangsat, i form af beskrivelse af selve doseringsstrukturen på xml skema form (https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:1.6.0:struktureret_dosering) samt en række eksempler på de forskellige typer doseringer, det vil blive muligt at beskrive i den nye snitflade (https://wiki.fmk-teknik.dk/doku.php?id=fmk:1.6.0:struktureret_dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer).

FMK Teamet vil gerne invitere til et online mini-teknikermøde tirsdag den 24. januar kl. 10.00 hvor principperne i den nye doseringsstruktur vil blive gennemgået, og hvor der vil blive mulighed for at komme med feedback til oplægget.

Bemærk, at såvel implementeringsnoten som dokumentationen på wiki.fmk-teknik.dk er under udarbejdelse, ikke alle hjørner er komplet beskrevne, og bør altså læses med forbehold for ændringer. Omvendt betyder det også, at da strukturen endnu ikke er hverken besluttet eller fastfrosset, vil der også være gode muligheder for at feedback fra dette møde kan nå at blive inkluderet i den endelige udformning af snitfladen, hvis det vurderes relevant.

Mødet foregår på zoom vha. flg. link: https://trifork.zoom.us/j/94269283719?pwd=M2RiM3BnNFVWcWdwWTgyMFpXUjgwdz09


Mvh FMK Teamet