Author Topic: DDV-online 1.30.3 i produktion (udført)  (Read 63 times)

Jeppe Sommer

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 49
    • View Profile
DDV-online 1.30.3 i produktion (udført)
« on: 2022-09-22 13:52:20 »
DDV-online er opdateret til version 1.30.3 i produktionsmiljøet

Den fulde liste af rettelser og forbedringer er:

DDV-1926 Kvikvac: Slå autocomplete fra i batchnummer-felter
DDV-1922 Kvikvac: Dosis opdateres og gemmes ikke ved scan af batchnummer ifm. effektuering

På FMK-klient teamets vegne
/Jeppe Sommer