Author Topic: Oplæg til tekniske snitfladeændringer vedr FMK 1.6.0  (Read 74 times)

Claus Hemberg Jørgensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 301
    • View Profile
Der er nu blevet udarbejdet et oplæg til den kommende FMK 1.6.0 snitflade vedr. ændringer af ren teknisk karakter, se vedhæftede. Der er stadig afklaringsarbejde i gang vedr. snitfladeændringer af klinisk karakter, såsom ændringer i lægemiddelordination-strukturen, hvorfor løsningsforslag, implementationsnoter o.lign. vedr. disse først udsendes senere. Allerede nu er de tekniske dele dog klar til diskussion, og der er andetsteds på dette forum udsendt invitationer til en række mini-teknikermøder online, hvor de enkelte emner vil blive diskuteret. Kommentarer til vedhæftede dokument kan dog også fremsendes til chj@trifork.com hvorefter disse vil blive taget med i efterbehandlingen. Vi håber, at mange vil have mulighed for at komme med feedback til oplægget, enten skriftligt eller på møderne.

Mvh FMK Teamet