Author Topic: Invitation til mini-teknikermøder vedr FMK 1.6.0 tekniske snitfladeændringer  (Read 290 times)

Claus Hemberg Jørgensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 301
  • View Profile
Der er nu blevet udarbejdet et oplæg til den kommende FMK 1.6.0 snitflade vedr. ændringer af ren teknisk karakter. Der er stadig afklaringsarbejde i gang vedr. snitfladeændringer af klinisk karakter, såsom ændringer i lægemiddelordination-strukturen, hvorfor løsningsforslag, implementationsnoter o.lign. vedr. disse først udsendes senere. Allerede nu er de tekniske dele dog klar til diskussion, og FMK teamet vil derfor gerne invitere alle interesserede teknikere, der er involverede i klientudvikling op mod FMK, til en række korte online-teknikermøder i de kommende uger. Vi vil gerne understrege, at mødernes indhold vil være af teknisk art og på et forholdsvis detaljeret niveau, hvor eksempelvis indholdet af xml-elementer kan blive diskuteret i detaljer. Møderne vil være af en halv times varighed, og vil ligesom de første mini-teknikermøder der blev afholdt i vinteren 2021/22, først bestå af en kort præsentationsdel og derefter er der åbent for feedback og spørgsmål. Ud over at informere FMK-klientudviklere om planerne for den kommende snitflade, er formålet med disse møder netop også at få debatteret de påtænkte ændringer med de personer, der på et tidspunkt kommer til at implementere ændringerne på klientsiden, og evt. har erfaring med de eksisterende snitflader. Snitfladeoplægget er vedhæftet dette opslag.

Møderne foregår via zoom, se info nederst. Planen for møderne er som følger:

Onsdag den 14. september kl. 14.00-14.30:
FMK16-53 Modifikatorer
FMK16-54 Eksterne sources
FMK16-55 optionelle takstdatoer

Mandag den 19. september kl. 14.00-14.30:
FMK16-57 Generel response header (der gøres især opmærksom på afklaringspunktet vedr. <any> elementet)
FMK16-58 Generisk fejlhåndtering
FMK16-62 Generisk paginering

Onsdag den 28. september kl. 14.00-14.30:
FMK16-63 Mulighed for at returnere, at der er flere (e)CPR-numre, der repræsenterer samme person
FMK16-64 Rækkefølge af elementer i bulkkald
FMK16-66 Adresser
FMK16-68 Både navn/adresse og flag retur ved navne- / adressebeskyttelse

Torsdag den 6. oktober kl. 14.00-14.30:
FMK16-70 Tilføje oplysninger i adviser, der gør det lettere at afgøre om det er en advis man tidligere har behandlet.
FMK16-76 Fælles elementer i request block
FMK16-77 Bløde valideringer som tilbud
FMK16-86 Adgang til FMK konfiguration


Join Zoom Meeting
https://trifork.zoom.us/j/95335080670?pwd=b0NOeW1aazNJQjFSNVJBeGlBR2pXUT09

Meeting ID: 953 3508 0670
Passcode: 147271
One tap mobile
+4532728010,,95335080670#,,,,*147271# Denmark
+4532728011,,95335080670#,,,,*147271# Denmark

Dial by your location
        +45 32 72 80 10 Denmark
        +45 32 72 80 11 Denmark
        +45 47 37 25 75 Denmark
        +45 89 88 37 88 Denmark
        +45 32 70 12 06 Denmark
        +45 32 71 31 57 Denmark
        +41 31 528 09 88 Switzerland
        +41 43 210 70 42 Switzerland
        +41 43 210 71 08 Switzerland
        +41 44 529 92 72 Switzerland
        +41 22 591 00 05 Switzerland
        +41 22 591 01 56 Switzerland
        +31 20 794 6519 Netherlands
        +31 20 794 6520 Netherlands
        +31 20 794 7345 Netherlands
        +31 707 006 526 Netherlands
        +31 20 241 0288 Netherlands
        +31 20 794 0854 Netherlands
Meeting ID: 953 3508 0670
Passcode: 147271
Find your local number: https://trifork.zoom.us/u/ac3ZrLKrIu


Mvh FMK Teamet
« Last Edit: 2022-09-09 10:43:15 by Claus Hemberg Jørgensen »

mne@systematic.com

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Hej FMK - mødet den 21. september falder samtidig med FMK end-to-end testen. Er det muligt at have mødet en anden dag?

Claus Hemberg Jørgensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 301
  • View Profile
Hej FMK - mødet den 21. september falder samtidig med FMK end-to-end testen. Er det muligt at have mødet en anden dag?

Hej.

Rigtig god pointe - tak! Vi prøver mandag den 19. september i stedet.

Mvh

Claus Hemberg Jørgensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 301
  • View Profile
På mødet onsdag den 15.09.2022 blev der spurgt ind til relevansen af at indføre localsource felterne i FMK 1.6.0.

På sygehusapotekerne arbejdes der med flere lægemiddelkataloger, og ved en udskrivning af en patient med et eller flere lægemidler uden for Medicinpriser men indenfor en af de øvrige kataloger, vil der være mulighed for at forbedre datakvaliteten ved at lade kilden indgå i FMK registreringen af lægemidlet. For de private apotekers vedkommende kunne det være relevant at referere til mærkevaretaksten.

Det eksempel, der blev vist på sliden under mødet var nok lidt dårligt valgt, i og med at det var et Package-element, altså en lokal paknings-id, for hvilke det nok ikke er så relevant, men hvor det for lægemiddel id'er sagtens kan være relevant.

Mvh

Mikkel Andersen

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 19
  • View Profile
Vedr. localsource feltet i FMK 1.6.0 - vil det også blive brugt ifm. en validering når der opdateres i FMK? Dvs. vi skal både have DrugId/Source/LocalSource siddende helt i skabet for at kunne gennemføre en update uden fejl?

/Mikkel Andersen

Claus Hemberg Jørgensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 301
  • View Profile
Vedr. localsource feltet i FMK 1.6.0 - vil det også blive brugt ifm. en validering når der opdateres i FMK? Dvs. vi skal både have DrugId/Source/LocalSource siddende helt i skabet for at kunne gennemføre en update uden fejl?

/Mikkel Andersen

Hej Mikkel.

Nej, for Source="Local" kombineret med LocalSource="..." skal netop kun bruges i de tilfælde, hvor der anvendes stamdata-kilder der er ukendte for FMK. Derfor vil FMK ikke være i stand til at validere værdien.

Mvh Claus