Author Topic: Åbning for DD til institutioner  (Read 2413 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 147
    • View Profile
Åbning for DD til institutioner
« on: 2021-09-09 09:38:07 »
Det er aftalt at der nu åbnes for DosisDispensering til institutioner via FMK.
Vi åbner for det i FMK mandag den 13. september.

Understøttelsen i FMK-online bliver via en speciel profil, så det kun er de institutioner, der kender til denne profil, der vil kunne bestille dd-pakning.
På den måde bliver det lidt nemmere at kontrolere udrulningen.

Trifork er p.t. i gang med at skrive en vejledning til institutionerne i at oprette medicinkort og lægemiddelordinationer via FMK-online.
Her kommer url'en til den nævnte profil også til at fremgå.
Vi tænker denne vejledning kan blive distribueret via Apotekerforeningen og i første omgang de apoteker der vil agere piloter på løsningen.