Author Topic: PN doseringer - DosisToText  (Read 257 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 41
    • View Profile
PN doseringer - DosisToText
« on: 2021-06-26 09:28:45 »
Kære Alle

Som bekendt har FMK programmet gennemført en test med alle systemer, der kan oprette lægemiddelordinationer på FMK. Vi ønskede at afdække systemernes håndtering af PN doseringer, specielt hvorledes en PN dosering uden begrænsning angives/vises for brugeren og hvilken struktur, der sendes til FMK.

Den korrekte måde at angive PN doseringer på er beskrevet her: =notiterated]https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:dosering:doseringer_efter_behov_pn-doseringer&s[]=notiterated, hvor der også findes eksempler på de xml-strukturer, systemet skal sende til FMK. For at kunne håndtere en ensrettet tekstuel oversættelse af xml-strukturen er det nødvendigt at alle systemer sender den forventede struktur.

Lige nu er vi i en situation, hvor vi har været nødt til at fjerne ’højst 1 gang daglig’ fra PN doseringer, der fra nogle systemer var tænkt som 1 tablet højst 1 gang daglig, mens andre systemer forventer at teksten er 1 tablet efter behov.
Det er uholdbart og aftagere af FMK data, der skal administrere på basis af  den modtagne struktur og støtte brugeren korrekt ved overførsel har problemer med den nuværende midlertidige løsning – her tænkes specielt på EOJ-systemer.

Vi vil hermed gerne opfordre til, at alle systemer, der kan oprette lægemiddelordinationer ser jeres løsning igennem – hvordan guides lægerne ved PN doseringer ? er det tydeligt hvordan man angiver en dosering med begrænsning og uden begrænsning. Sender I den forventede xml-struktur til FMK, svarende til det lægen ser i jeres løsning?

Vi har kendskab til, at nogle systemer ikke tillader doseringer uden max angivelse. Set fra et klinisk synspunkt er der nok for de fleste lægemidler en øvre grænse – og vi respekterer at lægen skal forholde sig til et maximum. Vi har også kendskab til systemer, der ikke umiddelbart gør det nemt for lægen at udtrykke en PN dosering uden max-angivelse, hvor de i disse tilfælde benytter sig af fritekst doseringer. Som bekendt har vi et fælles mål om at komme sidstnævnte til livs.

Vi vil i nærmeste fremtid lave udkast til forbedring af brugergrænsefladen i FMK-online, da det heller ikke her er indlysende, hvordan man laver en PN dosering uden max angivelse.

Vi håber I vil benytte lejligheden til at kigge jeres brugergrænseflade igennem, så lægen støttes bedst muligt i at lave PN doseringer, som de ønsker – med eller uden max angivelse – og justere det xml, der sendes til FMK, jf ovennævnte dokumentation. Dette er næste tiltag i processen mod ensarte anvendelsen af PN doseringer. Spørgsmål kan rettes til Trifork via nspop sag.
 

Tidligere udmeldinger kan ses her, https://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1930.0 https://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1948.0


På vegne af FMK Teamet
Åse Grønborg Sørensen