Author Topic: FMK-Online release 2.48.3 i produktion (udført)  (Read 189 times)

Jeppe Sommer

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 30
    • View Profile
FMK-Online release 2.48.3 i produktion (udført)
« on: 2021-06-01 10:19:25 »
FMK-online er opdateret til version 2.48.3 i produktionsmiljøet.

Denne version understøtter som noget nyt dosering af VKA-lægemidler i henhold til retningslinjerne for disse (disse doseres ved en kombination af opstartsforløb og faste ugeskemaer).

Den fulde liste af rettelser og forbedringer er:

FMK-6197 Søgefelter mangler en placeholder der indikerer at man kan søge
FMK-6460 Justér tooltip tekst til Avanceret checkbox i doseringspanel
FMK-6554 Doseringer med ikke valide klokkeslæt under oprettelsen
FMK-6670 Forkert visning af intervaldoseringer af VKA-lægemidler på FMK-online
FMK-6682 VKA-lægemidler kan oprettes med "dosering efter skriftlig anvisning" og fritekst uden advarsel
FMK-6687 ASCP00129454 VKA opstartsforløb slutdato / dosis2text kan ende med at være forkert
FMK-6690 Opret effektuering i FMKU virker ikke (ps: der er også committet ændring til FMKP)
FMK-6696 Man kan ikke lave instanceof HTTPError og HTTPError indeholder ikke X-Support-Tag
FMK-6710 En af afvisningsårsager til en receptanmodning vises dobbelt
FMK-6718 Recepter vises dobbelt ved gruppering på lægemiddelordination
FMK-6723 Printet virker ikke altid i Firefox
FMK-6742 Delegateservlet logger forkert når samlAssertion skal refreshes
FMK-6743 Idkort base64 bruger for bred encoding
FMK-6757 FMK-online systemfejl ved oprettelse af overlappende doseringsperioder
FMK-6765 FMK-online skal html-rendere VKA-doseringer via dosis2text
FMK-6766 VKA ordination: Tomt dosering-slut felt på andet end sidste periode fører til schemavalideringsfejl
FMK-6769 Der må kun kunne tilføjes højst et opstartforløb og højst et ugeskema til en VKA-ordination
FMK-6770 FMK-Online frontend boot vælger ikke det mest relevante ECPR source
FMK-6774 Doseringer med min/max-værdier skal håndteres som ikke-compliant med VKA-anbefalinger
FMK-6776 Markering af recepter på udløbne LMO’er
FMK-6784 FMK-online skal validere dato for næste VKA-kontrol er efter oprettelsesdagen
FMK-6796 RestClient håndterer ikke hvis brugeren har mistet forbindelse, eller ingen server er tilgængelig
FMK-6797 FMK apotek nødfunktionalitet fanger ikke e5 DGWSFault
FMK-6799 Dosering - slut opdateres ikke konsistent med antal dage i en VKA opstartsperiode
FMK-6800 Markér en overskredet planlagt VKA-kontroldato med rødt

På FMK-klient teamets vegne
/Jeppe Sommer