Author Topic: Høring om DD valideringer.  (Read 3009 times)

Benny Kristensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 147
  • View Profile
Høring om DD valideringer.
« on: 2021-04-07 13:59:43 »
Til apotekssystemleverandørerne.

Der er forslag om opstraming af tre valideringer vedrørende dosisdispensering, der har til hensigt at reducere fejl i kommunikationen mellem udleveringsapoteket og pakkeapotet.

Vi ønsker derfor tilbagemelding fra apoteksleverandørerne senest den 1/5 for hvert af nedenstående forslag.

1) Validering af overlappende dosisdispenseringsperioder

Der har tidligere været skrappe valideringer af overlappende dosisdispenseringsperioder.

Disse er efter aftale blevet fjernet helt.

Det er nu kommet frem at det vil være hensigtsmæssigt at forhindre overlappende ordinære perioder inden for samme DD-kort.

FMK vil derfor indføre en validering, så det ikke bliver muligt at oprette ordinære DD-perioder, der er overlappende på det samme DD-kort (akut perioder indgår ikke i valideringen). Det vil sige at det ikke bliver muligt at oprette 2 DD-perioder med overlappende dato-interval på samme DD-kort uden akutmarkering på mindst en af dem.

2) Validering af sortiment.

Der returneres p.t. en advarsel, hvis der er lægemidler på DD-kortet, hvor lægemidlet eller noget substituerbart ikke er i pakkeapotekets sortiment.

Det har vist sig uhensigtsmæssigt at udleveringsapoteket (hvis de ignorerer advarslen), kan sende noget til pakning, som ikke kan pakkes, fordi det ikke er i sortiment.

Det samme gælder omkring delbarhed. Det vil sige hvis der eksempelvis planlægges halve tabletter af et lægemiddel, der ifølge pakkeapotekets sortiment ikke er delbar.

FMK vil derfor erstatte advarslerne omkring dette med en 'hård fejl', når udleveringsapoteket sætter perioden 'Klar til pakning'.

Det vil dog kun medføre en hård fejl, hvis lægemidlet rent faktisk skal pakkes i den pågældende periode.

Det vil sige, at hvis lægemiddelordinationen er pauseret, eller på anden måde ikke er planlagt til pakning i den pågældende dosisdispenseringsperiode, vil sortimentsvalideringen ikke blokere for at sætte klar til pakning for den pågældende periode.

3) Validering af antal linier på den enkelte DD-pose

Der er kun begrænset plads til at printe indholdet på den enkelte DD-pose.

Der ønskes derfor indført en validering, så udleveringsapoteket ikke kan sende en periode til pakning, hvis der er poser, der indeholder flere lægemidler, end der er plads til at printe på posen. Udleveringsapoteket bliver dermed tvunget til at tage stilling til opdelingen i flere poser.

Der er tidligere sket en 'automatisk' opdeling i poser på pakkeapotekerne, men dette er ikke hensigtsmæssigt, da der så opstår inkonsistens mellem FMK's DD-kort og den fysiske rulle, og det dermed kan få konsekvenser for patientsikkerheden.

Med de nuværende anvendte poser og pakkerobotter er der 9 linier til rådighed til eventuel indtagelsesvejledning og lægemidler. Det vil sige FMK vil som udgangspunkt validere at der højst er 8 eller 9 lægemidler i samme pose afhængig af om posen også har en indtagelsesvejledning.
Berænsningen gøres dog fleksibel, så det enkelte pakkeapotek, hvis det bliver nødvendigt, kan have en anden grænse.

Valideringen vil resultere i en advarsel på DD-kortet, men som en hård fejl, når perioden sættes 'Klar til pakning'.

Mvh FMK-teamet.

Mikkel Andersen

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 19
  • View Profile
Re: Høring om DD valideringer.
« Reply #1 on: 2021-04-08 10:43:32 »
Hej.

1) Ok, såfremt det implementeres nøjagtigt som beskrevet.
2) Ok, såfremt det implementeres nøjagtigt som beskrevet.
3) Hvis grænsen ikke er en fast værdi på 8, så har jeg brug for mere beskrivelse af hvordan grænsen kommunikeres via FMK. Jeg tænker det må kræve en ændring til snitfladen hvis PA kan sætte denne værdi individuelt. Samtidig har vores UA'ere brug for tid, inden idriftsættelse af sådan en validering, så administration på forhånd kan tilpasses PA'ernes kommende begrænsninger.
Uddybning: Vi ønsker at valideringen i punkt 3 bliver en Medium i første omgang så UA'erne via deres valideringskørsler kan blive adviseret. Efter en aftalt periode, er det i orden med os, hvis den ændres til at blive blokerende ved Klar til pakning - men ikke i første implementering.

Venlig hilsen
Mikkel, Vitec Cito
« Last Edit: 2021-04-08 11:45:46 by Mikkel Andersen »

Charlotte Hoff

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 6
  • View Profile
Re: Høring om DD valideringer.
« Reply #2 on: 2021-04-08 14:51:25 »
Vi er også enige i (og glade for) de tre forslag:

1) I forhold til validering på overlappende perioder foreslår vi den tilføjelse, at det gælder aktive perioder, dvs. en ny periode må godt overlappe med en anden ordinær periode, hvis denne har status kasseret/ikke udleveret.
2) Rigtig fint, at advarsel på et pauseret lægemiddel ikke medfører blokering.
3) Vi kan godt tilslutte os Mikkels forslag med at starte ud med en ikke-blokerende (men gerne High) advarsel, som senere ændres til at være blokerende - på et tidspunkt, som er aftalt med apoteksleverandørerne.
Forslag til advarselstekst (som kan hjælpe apoteket): Antallet af forskellige lægemidler og evt. anvendelsesinstruktion for samme indtagelsestidspunkt overskrider [X] og kan ikke pakkes i én og samme pose. Lav en – gerne ligelig - fordeling i to poser.

Venlig hilsen
Lisbet og Charlotte

Mikkel Andersen

 • FMK-teknik user
 • *
 • Posts: 19
  • View Profile
Re: Høring om DD valideringer.
« Reply #3 on: 2021-04-08 15:08:57 »
I forhold til indlæg fra Lisbet/Charlotte har vi ingen indvendinger.

/Mikkel