Author Topic: Semantisk ændring af Slet vaccination  (Read 4079 times)

Ellen Simonsen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 399
    • View Profile
Semantisk ændring af Slet vaccination
« on: 2021-02-15 10:55:50 »
Kære alle

I forbindelse med COVID-19 vaccinationsindsatsen er der ofte behov for at slette en fejlregistrering af en vaccination. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at en vaccination, der indgår i et forløb - ved sletning - ikke gendanner forløbet, som det så ud før vaccinationen blev oprettet.

Ved effektueringer af anbefalede vaccinationer (kald til servicen EffectuatePlannedVaccination) oprettes der en vaccination på borgeren, og den anbefalede vaccination markeres som effektueret. Slettes vaccinationen sker der p.t. ikke andet end at vaccinationen forsvinder fra borgerens vaccinationskort. Den anbefalede vaccination er fortsat markeret som effektueret.

Vi indfører derfor nu en ændring der sikrer, at den anbefalede vaccination i netop denne situation genskabes. Det vil sige at hvis en vaccination slettes, og vaccinationen er oprettet som led i en effektuering, så genskabes den anbefalede vaccination, der lå til grund for effektueringen.

Rettelsen bliver lagt på testsystemerne indenfor de kommende tre uger. Nærmere besked følger.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.

På DDV teamets vegne
Ellen Simonsen