Author Topic: Validering af pnumre på udleveringer  (Read 3131 times)

Benny Kristensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 147
  • View Profile
Validering af pnumre på udleveringer
« on: 2020-11-09 13:06:42 »
FMK validerer det pnummer apotekerne angiver for udleveringsapoteket i forbindelse med udlevering (CreatePharmacyEffectuation og CreateAndEffectuatePrescription)
Det sker på baggrund af et register der vedligeholdes af lægemiddelstyrelsen.

Denne validering giver p.t. en del udfordringer, da FMK modtager ændringer til disse med en vis forsinkelse, og der i de fleste tilfælde ikke er nogen historik for ændrede pnumre.
Det betyder blandt andet at apotekerne er tvunget til at opdatere pnumrene samtidig med at FMK modtager det opdaterede register fra lægemiddelstyrelsen.

SDS og Trifork foreslår derfor at FMK dropper denne validering og i stedet 'stoler' på den information om udleveringsapoteket, der modtages fra apoteket / apotekssystemet.
Det betyder også at FMK ikke længere vil berige navne og adresse på apoteket ud fra lægemiddelstyrelsens register, men blot gemme den information apoteket har medsendt i forbindelse med udleveringen.
Og det vil også være den indsendte information der returneres når apoteket eller andre efterfølgende henter udleveringen fra FMK.

Det vil sige at det er op til apotekerne og apotekssystemerne at sikre at pnummer, navn og adresse på udleveringsapoteket indberettes korrekt.

Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding fra apotekernes systemleverandører om de kan tilslutte sig dette.

Benny Kristensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 147
  • View Profile
Re: Validering af pnumre på udleveringer
« Reply #1 on: 2020-11-26 18:13:00 »
På baggrund af modtagne kommentarer, har SDS besluttet at gennemføre forslaget med virkning fra 1/6 2021.
Det vil sige fra denne dato vil FMK ikke længere validere de medsendte pnumre, og beriger ikke med navn og adresse ud fra lægemiddelstyrelsens register.
I stedet bibeholdes de informationer som apoteket selv medsender i forbindelse med ekspeditionen.

Såfremt der til den tid stadig kommer ekspeditioner på den gamle apotekssnitflade, vil FMK udfylde navn og adresse på udleveringsapoteket ud fra lokationsnummeret, som står for ekspeditionen.

Benny Kristensen

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 147
  • View Profile
Re: Validering af pnumre på udleveringer
« Reply #2 on: 2021-05-31 09:26:51 »
Denne ændring udføres i produktion i dag, 31/5.
Bemærk: det er besluttet at det i første omgang kun er valideringen der fjernes.

Det vil sige.
Hvis det anvendte pnummer findes i registeret fra lægemiddelstyrelsen, så anvendes navn og adresse på udleveringsapoteket stadig herfra.
Hvis det ikke findes i registeret, accepteres kaldet nu, og det registreres med det navn og adresse som apoteket/apotekssystemet har angivet.