Author Topic: Justering af grænse for DD advarsel  (Read 510 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 141
    • View Profile
Justering af grænse for DD advarsel
« on: 2020-09-01 15:00:47 »
Til apotekssystemleverandørerne.
På møderne om ændringsønsker til DD understøttelsen i FMK, blev det besluttet at ændre grænsen for hvor tidligt der advares om dosisdispensering efter doserings-/behandlingsslut.
Det vil sige advarslen 4303 "Der er planlagt administration efter behandlingsslutdatoen/doseringsslutdatoen".
Det blev vedtaget at denne grænse skal sættes til 45 dage i stedet for de nuværende 90 dage.
Det er nu rettet på testmiljøerne (test1 og test2).
Det er planlagt til at blive ændret i produktion mandag den 7/9.

Vi forventer at i orienterer jeres brugere om ændringen.