Author Topic: Ekstra release inden sommerferien  (Read 450 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 139
    • View Profile
Ekstra release inden sommerferien
« on: 2020-06-12 10:21:06 »
Vi har tidligere udmeldt at 1.4.6.34 released den 10/6 blev sidste større release inden sommerferien.

Det har imidlertidigt vist sig nødvendigt med endnu en release af flere årsager.
Vi planlægger at releasen kommer på test uge 25, og i produktion den 24/6.

Der kommer naturligvis releaseinformation om den, men indtil videre er der planlagt følgende indhold:

FMK-6266 Fejl i getOrderedEffectuation, udgået lægemiddel men ikke pakning
    (Intern serverfejl i tilfælde af dårlige stamdata)
FMK-6272 DeleteDoseDispensingPeriod Valider form om samme periode angives flere gange
   (Skal give en valideringsfejl i stedet for en intern serverfejl)
FMK-6270 DD: Valider at en LMO ikke tilføjes til DD kort flere gange
    (Som tidligere aftalt)
FMK-6232 NPE i OpretRecept ved anvendelse af ukendt/ugyldig formkode
    (Resulterede i intern serverfejl)
FMK-6275 Opret recept, valider varenummer hvis der benyttes kendt Source
FMK-6285 Udvidet Validering af skift af lægemiddel for DD, tag højde for ordinationer med kun DrugName
FMK-6268: Restudlevering fejler på kombinationspræparater
FMK-6287: DD: ValidPrescription skal udledes på bagrund af Dags dato
FMK-6288: DD, GetPackingOverview, fjern validering af kalders Ean.nr i forhold til anmodede data.
FMK-6289: DD: SubstitutePackagedDrug skal validere subst. ift. Udl apotekets valg af lægemiddel
FMK-6290: DD PDF: tilføj behandlings- og doseringsslut og ret receptudløbsdato