Author Topic: Minihøring: Justering til DDV 1.4.0 extension E1  (Read 1737 times)

Michael Berg

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 48
  • View Profile
I snitflade til DDV, 1.4.0 extension E1 er der med servicen GetUnsubscriptions mulighed for at hente en liste over borgerens fravalgte forløb. De fravalgte forløb returneres med et id og et navn, samt modifikatorstrukturer på opretter og indberetter af de enkelte forløbsfravalg.

Udover disse oplysninger er der ønske om også at få den årsagsangivelse, der eventuelt ligger til grund for fravalget, med retur. Det er ikke altid at årsagen er kendt da muligheden for at indberette en sådan først er indført i snitflade 1.4.0.E1, men i de tilfælde hvor den kendes kan det have klinisk relevans for lægen. Det giver derfor god mening at systemerne kan spørge på værdien.

Det der konkret foreslås er følgende:
 • Udvidelse af request til GetUnsubscriptions med en anmodningsindikation (<IncludeStatus/>), som tillægges den betydning, at systemet ønsker at få en status (årsag) returneret.
 • Udvidelse af svaret fra GetUnsubscriptions med en Status, svarende til den årsagsangivelse, der indberettes med fx. DeletePlannedVaccination. Værdien vil have minOccurs=0 og kun blive returneret når der anmodes om den, og hvis årsagen kendes.
Til orientering kan status p.t. antage føglende værdier:

Code: [Select]
<simpleType name="PredefinedPlannedVaccinationStatusType">
<restriction base="vaccinationcard20131201e1:UndefinedPlannedVaccinationStatusType">
<enumeration value="Planlagt"/>
<enumeration value="Effektueret"/>
<enumeration value="Fejlregistrering"/>
<enumeration value="Slettet på borgers anmodning"/>
<enumeration value="Slettet af lægefaglige årsager"/>
</restriction>
</simpleType>

Vær opmærksom på at request elementet til GetUnsubscriptions p.t. kun ligger i 1.4.0 snitfladen. Derfor vil ovenstående forslag teknisk set medføre ændringer i både 1.4.0 og 1.4.0.E1, selvom funktionaliteten spærres for anvendersystemer på 1.4.0 snitfladen.

Den foreslåede ændring kan gennemføres uden umdidelbare konsekvenser for nuværende anvendere af både 1.4.0 og 1.4.0.E1 snitfladerne. Ikke desto mindre hører vi selvfølgelig gerne forslag eller eventuelle forbehold omkring den foreslåede udvidelse.

Benyt gerne dette forum til at poste forbehold og øvrige tilkendegivelser. Der gives frist til slutningen af måneden (fredag d. 29/5) hvorefter ændringerne vil blive implementeret.

Michael Berg

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 48
  • View Profile
Re: Minihøring: Justering til DDV 1.4.0 extension E1
« Reply #1 on: 2020-06-02 10:25:48 »
Minihøringen er nu afsluttet. Der er ikke kommet indvendinger eller alternative forslag til den foreslåede løsning.

Vi sætter derfor opgaven klar til implementering snarest muligt.