Author Topic: DDV 1.4.0E1 Godkendelseskriterier og testark.  (Read 1139 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 47
    • View Profile
DDV 1.4.0E1 Godkendelseskriterier og testark.
« on: 2020-04-23 15:44:21 »
Kære Alle

Til orientering har FMK styregruppen d. 19. september 2019 godkendt godkendelseskriterierne for DDV 1.4.0E1 (påmindelser). Godkendelseskravene og tilhørende testark har være publiceret på FMK doku-wiki siden d. 3. november 2019. I følge FMK Governance skal snitfladen være idriftsat senest 18 måneder derefter.

Beklager at dette ikke er publiceret på FMK-teknik tidligere.
Hermed link til dokumenterne på doku-wiki. https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:ddv:1.4.0:ddv_1.4.0_e1_godkendelse

På FMK teamets vegne
Åse Grønborg Sørensen.