Author Topic: Hør mere om korrekt indberetning af vaccinationer i DDV på næste teknikermøde  (Read 1264 times)

aags

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 47
    • View Profile
I forbindelse med udrulningen af påmindelsesordningen for børnevaccinationsprogrammet, er det blevet klart at der ofte udsendes påmindelser om vaccinationer der allerede er givet, idet vaccinationerne ikke er indberettet på baggrund af de anbefalet vaccinationer, der er tildeles barnet automatisk. Påmindelserne medfører henvendelser fra bekymrede borgere til SSI og sår tvivl om ordningens legitimitet. Leverandører har mulighed for at understøtte arbejdsgangen omkring effektuering af anbefalede vaccinationer, så indberetningerne til DDV hænger sammen med udsendelsen af påmindelser som tiltænkt, og det vil vi gerne informere jer lidt om.

Ligeledes har det stor betydning at der anvendes et opdateret Stamdatasæt for vaccinationer. En daglig opdatering anbefales for alle anvendersystemer, og er et certificeringskrav fra og med snitfladeversion 1.4.0.E1. Vi vil gerne fortælle lidt om hvorfor dette er vigtigt.

SDS har inviteret SSI med til næste teknikermøde i Aarhus d. 17. marts, hvor de vil fortælle om ordningen og anvendelse af Stamdatasættet for vaccinationer. SDS/Trifork vil orienterer om teknisk set-up.
Du kan læse mere om påmindelsesordningen på SSIs hjemmeside.
https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination

Du kan læse mere om “DDV koncepter generelt”: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:ddv:ddv_generelle_koncepter
"DDV Stamdata Anvenderguide”: https://wiki.fmk.netic.dk/lib/exe/fetch.php?media=fmk:ddv:ddv_stamdata_anvenderguide_1.0.pdf
“NSP beskrivelse af DDV stamdataregistre”: https://www.nspop.dk/pages/releaseview.action?pageId=66414473