Author Topic: Minihøring vedr. justeringer til DDV 1.4.0 extension E1  (Read 5413 times)

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
Den nyeste snitflade til DDV, 1.4.0 extension E1 tilføjer services, der gør det muligt for anvendersystemer at oprette og slette påmindelsesfravalg – det vil sige at tilgodese ønsker fra borgere om ikke at modtage vaccinationspåmindelser i deres e-Boks.

Snitfladens ibrugtagning af bl.a. FMK Online har imidlertid identificeret et behov for at kunne præcisere påmindelsesfravalg i forhold til forældre og børn. I dag gælder et påmindelsesfravalg begge barnets forældre, og det er således ikke muligt at etablere et fravalg der kun gælder én forælder. Der er udarbejdet et løsningsforslag, der via en justering i snitfladen gør det muligt at oprette, hente og slette påmindelsesfravalg for en individuel forælder/værge, gældende for individuelle børn. Ændringerne implementeres på en måde så de ikke påvirker de anvendersystemer, der allerede har taget extension E1 i brug. Der er ikke planlagt nye certificeringskrav i relation til det udvidede påmindelsesfravalg.

Udover påmindelsesfravalget er der ønske om en forbedring i forhold til hentning af forløbsfravalg. I snitflade 1.4.0 kaldes GetUnsubscriptions således for at hente en liste over aktuelle forløbsfravalg, men i svaret er det ikke muligt at se hvem der har oprettet fravalget. Det foreslås derfor at servicen introduceres i 1.4.0.E1, med et udvidet response, der returnerer en modifikatorstruktur med opretteren. Anvendersystemer, der benytter 1.4.0, vil ikke opleve nogen ændringer, og de systemer, der har taget extension E1 I brug, kan tage den nye service I brug efter behov. Der medfølger ikke nye certificeringskrav i relation til modifikator på forløbsfravalg (selvom systemerne selvfølgelig opfordres til at vise informationen hvis den er tilgængelig).

Denne minihøring har til formål at afdække om der blandt leverandørerne er et ønske om at henlægge de beskrevne justeringer til en ny extension E2, eller om vi kan indføre ændringerne som beskrevet ovenfor, i den eksisterende extension E1. Benyt gerne dette forum til at poste forbehold og øvrige tilkendegivelser.

På DDV teamets vegne,

Michael Berg

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
Re: Minihøring vedr. justeringer til DDV 1.4.0 extension E1
« Reply #1 on: 2019-09-13 12:23:46 »
Der er nu gået 14 dage siden minihøringen blev publiceret.

Da ingen anvendersystemer har haft indvendinger mod ovenstående forslag vil vi gå videre herfra med at implementere ændringerne i E1 snitfladen.

Opdaterede skema/wsdl vil blive publiceret når disse er tilgængelige, og dokuwiki vil tilsvarende blive ajourført.

Ændringerne medfører ikke nye certificeringskrav - udover de generelle krav om, at alle værdier der hentes ud af DDV skal kunne vises i anvendersystemet (GK 3.4).