Ændringer vedrørende udleveringsanmodninger

Started by Ellen Simonsen, 2019-08-26 15:57:53

Previous topic - Next topic

Ellen Simonsen

Hej

Der er foretaget mindre ændringer i virkemåden vedrørende udleveringsanmodninger (apoteksbestillinger) oprettet gennem Medicinanmodningsservicen link: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:bestil_udlevering:1.4.4:bestil_udlevering

Ændringerne sker dels for at gøre transitionen fra 1.4.4. til 1.4.4.E2 / E5 mere smidig, dels for at forbedre samarbejdet mellem bestilleren (eks. hjemmesygeplejen) og apotekerne.
Bemærk: ændringerne vedrører kun udleveringsanmodninger og altså ikke receptanmodninger.

Ændringerne vil blive rullet ud som en del af FMK release 1.4.6.24 - http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1614.0

Ændringerne er følgende:
Udleveringsanmodningens id (OrderedEffectuationIdentifierType) er fremover identisk med id'et på den bestilling på recepten som sendes til apoteket.
I praksis vil det sige, at det fremover vil være et 15 cifret id og ikke et 19 cifret id som tidligere.

Annullering af udleveringsanmodninger via CancelOrderedEffectuation vil fremover rent faktisk resultere i at bestillingen annulleres på apoteket, hvilket ikke tidligere var tilfældet.

Vi forventer ikke at ovenstående vil give problemer for klientsystemerne, men vi vil alligevel opfordre EOJ system leverandørerne til at teste oprettelse og hentning af udleveringsanmodninger i testmiljøerne inden FMK-versionen lægges i produktion.

Testen bør gennemføres med den version af EOJ-systemet, der er i produktion nu. På den måde er vi sikre på at ingen 'rigtige' brugere bliver ramt af noget uforudset.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen