Author Topic: Fastlåsning af 1.4.4 E4  (Read 3181 times)

Benny Kristensen

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 147
    • View Profile
Fastlåsning af 1.4.4 E4
« on: 2019-01-23 13:36:49 »
Extension E4 til 1.4.4 snitfladen er nu færdig og klar til at tage i anvendelse af klient-systemer.

Snitfladen er dokumenteret på Dokuwiki.

På siden http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:extensions:e4 findes en opsumering af extensionens indhold.

Under http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.4:fmk_1.4.4_snitflade findes links til:

    Services
    XML-elementer
    WSDL og XML skemaer
    Type- og felt-beskrivelser

Der er ikke fastsat nye godkendelseskrav til E4, idet extension E4 primært udstiller teknisk funktionalitet til lettere arbejdsgange specifikt vedr. dosisdispensering. Der vil blive udarbejdet et testark specifikt mod E4. Publiceringen af E4 testark vil være tilgængelig ultimo februar.

Gældende godkendelseskriterier finder I her: http://wiki.fmk.netic.dk/lib/exe/fetch.php?media=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelseskriterier_fmk_1.4.4e2.pdf

Version 1.4.6.19 af FMK indeholder en implementation af snitfladen og er allerede tilgængelig i test1 og test2 miljøerne.

FMK-Online indeholder endnu ikke understøttelse af extensionen.